Algemeen bezuinigingspardon.

KamervraagKamerleden stellen veel vragen naar aanleiding van berichten in de media. Voor de hardwerkende burger zijn die berichten vaak de eerste en meest toegankelijke informatie. Ook die burger komt dan op vragen. Laten we die eens aan de minister-president stellen. Kamerleden zijn natuurlijk vrij deze vragen, zonder copyrightvergoeding,  op het eerstkomende vragenuurtje met de MP te stellen.

Meneer de minister-president,
1. Bent u het eens met de conclusie van het SCP dat er in 2011 1.070.000 mensen met 998 euro of minder per maand moesten zien rond te komen?

2. Zo nee, hoe komt het dat u hierover niet bent geïnformeerd? Zo ja, bent u het met mijn eens dat er 1.070.000 mensen teveel zijn?

3. In september stelde U, in een interview met Frits Wester van RTL Nieuws, dat er 10.000 gezinnen met een laag inkomen er het volgend jaar meer dan 5 procent op achteruit zullen gaan. Valt dit aantal gezinnen onder de door het SCP genoemde aantal mensen? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, is uw schatting van het aantal gezinnen dan niet veel te laag?

4. Het SCP stelt dat het aantal mensen dat met 998 euro of minder moet rondkomen in 2012 met 0,4% zal stijgen. Hoe denkt het kabinet deze stijging te voorkomen?

5. Herinner ik mij het goed dat u heeft beloofd dat de laagste inkomens zullen niet onnodig hard getroffen zullen worden door de bezuinigingen en eventuele cumulatieve effecten?
Zo nee, wat bedoelde u dan? Zo ja, hoever bent u met concrete plannen in deze en wat zijn die concrete plannen?

6. In het SCP-rapport Armoedesignalement 2011 (pdf) staat dat er in 2010 153.000 huishoudens waren met een langdurig inkomen onder de lage-inkomensgrens. Is u bekend hoeveel dat er in 2011 zijn en wat de verwachting voor 2012 zal zijn?

7. U kent de cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat in 2010 er 2.165.000 mensen met een inkomen tot 10.000 euro waren?

8. Wilt U er voor zorgen dat deze 13 procent van de bevolking, geen enkel negatief effect van de bezuinigingen zal ondervinden. Zo ja, hoe denkt u dat te bereiken? Zo nee, zie volgende vraag.

9. Kunt op zijn minst garanderen dat de 153.000 huishoudens met een langdurig inkomen onder de lage-inkomensgrens (zie vraag 6) volledig gevrijwaard blijven van welke bezuinigingsmaatregel dan ook?  Met andere woorden: wilt U een algemeen bezuinigingspardon instellen voor deze groep?
Zo ja, hoe snel denkt met concrete uitwerking van dit plan te komen?

10. Zo nee, waarom niet? De kosten die dat met zich mee zou brengen kunnen toch gedragen worden door de overige 98,15% van de bevolking?

Meneer de minister-president,
Ik zie Uw antwoorden met grote belangstelling en ten spoedigste tegemoet.

Was getekend,
een bezorgde, maar immer hardwerkende burger.

P.S. Mag ik nu mijn prachtige land terug, a.u.b?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *