Een grote daad: een kleinere raad!

GemeenteraadKijk, een goed bestuur laat het secretariaat de zaken op orde houden. Dus mocht staatssecretaris van Binnenlandse zaken, mevrouw Bijleveld, aankondigen dat vanaf 2010 de gemeenten het met 10 procent minder raadsleden moeten doen.

Hoewel in het regeerakkoord er eerst geen sprake was van deze maatregel, veranderde dat snel. Er was namelijk ook nog een doelstelling om de kosten van het democratisch bestuur flink in te perken. Het kabinet dacht natuurlijk: waarom zou dat alleen voor de de centrale overheid moeten gelden?

De lokale overheden moeten dus meedoen.
Nou is het een heel schappelijke regeling die de staatssecretaris bekend maakte. De vorige minister van BZ, de heer Remkes, was voornemens
1500 raadsleden weg te bezuinigen. Het huidige kabinet gaat niet meer dan zo'n 1000 lokale vertegenwoordigers de laan uit sturen.
Of ze dan ook
wachtgeld krijgen is nog de vraag. Diezelfde heer Remkes vond wachtgeld voor raadsleden onzin. Gemeenteraadslid zijn is maar een bijbaantje. Daar geef je geen wachtgeld voor.

Die bezuiniging lijkt redelijk. Waarom zouden de ruim 16 miljoen burgers in de 2e kamer door slechts 150 politici vertegenwoordigd moeten worden, terwijl de gemeenteraden door ongeveer 10.000 vertegenwoordigers worden gevuld?
Het parlement vertegenwoordigt het volk in een verhouding van 1:109455. In een kleine gemeente (3000 inwoners, 9 raadsleden) is die verhouding 1:333 en een grote gemeente (200.000 inwoners, 45 raadsleden) kent een volksvertegenwoordiging van 1:444.
Da's helemaal uit verhouding, als je meerekent dat 2e kamerleden over de grote zaken gaan en gemeenteraadsleden de kleinere dingetjes voor hun rekening nemen.

Ik weet niet hoe het in uw gemeente er aan toe gaat, maar er is wel een kans dat het na 2010 een zootje wordt.
Gemeenteraadsleden hebben het nu al
zo moeilijk. Men klaagt over de hoge werkdruk en de lage beloning. Dat was de laatste twee jaar voor 76 raadsleden uit grote gemeenten reden om er mee te kappen.
Dus kun je nagaan hoe dat na 2010 zal lopen. Menig dorp wordt onder invloed van tranquilizers of pepmiddeltjes vertegenwoordigd.

Zo gaat de lol er af. Waarmee de kloof tussen de landelijke politiek en de lokale burger weer groter wordt.
Niet alleen worden de burgers door minder mensen vertegenwoordigt, het is ook niet meer aantrekkelijk om een bevlogen politieke carrière te ambiëren. Voor velen begint die in het plaatselijke bestuur. Daar zijn straks dus minder vacatures voor een toch al niet zo best betaalt baantje.

De centrale overheid gaat de lokale overheden verder inkrimpen. Er moeten ook minder wethouders komen en de provincies moeten ook statenleden inleveren.
Met in gedachten het gegeven dat het rijk de lokale overheden aansturen via de beschikbare geldstromen en allerlei afspraken, convenanten en desnoods dreigen met kortingen als een dorp niet in de koers van het kabinet wenst mee te varen, dan kun je je afvragen of het hier om een reële bezuiniging gaat.
Of wil het kabinet de plaatselijke politiek inperken om het centrale gezag te versterken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *