Tag archieven: gladheid

Extreme Kerst.

Kerst Het KNMI waarschuwt: deze Kerst begeven we ons op glad ijs. Code oranje geldt voor grote delen van het land. Voor een ieder die nu de deur niet uit durft en de kerst in alle eenzaamheid, achter de kerststukjes doorbrengt, brengen wij een aangepast programma.

U heeft natuurlijk allemaal de hartverwarmende woorden gehoord van Hare Majesteit. De uitzending begon
met gezang 26: Daar is uit ’s wereld duist’re wolken een licht der lichten opgestaan. Maar Majesteit! Waarom zulk sombere toonzetting? Denkt U echt dat het Volk van zulk zwaar gedragen calvinisme vrolijker wordt? Dat kan beter, Majesteit.
Luister naar een volk dat heel wat meer heeft doorstaan, dan wij nu in de diepe krochten der kredietcrisis beleven. Een klein licht stemt hen al vrolijk: This little light of mine.

God’s wegen zijn ondoorgrondelijk. Geen kerstreces voor de mythe die niet te beroerd is de schepping naar zijn hand te zetten. In het Belgische Lutselus ‘the walls came tumbling down’. Enkele uren na de mis stortte de kerk in. Tja, Thé Lau bezong god’s werk al treffend: Ik kijk naar het werk van god, naar de gaten die het slaat. Een kort fragment (klik op de zesde link) uit Het werk van God.

Wat bezielt de Heer om zovelen in de kou te laten staan? Het kan bijna niet anders of Hij is nog steeds woedend over het feit dat zijn zoon niet is geboren in een vijf-sterren hotel. Laat hij daarom, 2010 jaren later, zijn devote volgelingen
op de straten van Bethlehem slapen?
Het lijkt wel of de heer wil zeggen: you’re Uninvited.

Tijd voor de verkeersinformatie. Rijkswaterstaat strooit nog wat zout in de bevroren wonden. Wie op kerstvisite bij familie in Amersfoort wil, moet rekenen op een enorme omweg. De
A1 is afgesloten. God’s gaten worden vandaag gedicht. In het westen verloopt alles gladjes. U kunt beter aan uw kerststukjes gekluisterd blijven. Gaat u toch de deur uit, is de kans groot in files van Slippery People terecht te komen.

Beste luisteraars, u heeft er vast begrip voor dat het vandaag een korte uitzending wordt. Allereerst moet de wagen worden ontdooid. Daarna langzaam op weg om mijn vader uit de sneeuw te graven, zodat we op tijd aan kunnen schuiven bij de kerstmaaltijd van mijn broer.
Code oranje of niet, er moet gegeten worden! Wij gaan er uit met de echte Christmas Spirits. Een prettige dag verder.

Sneeuw- en ijsvrij

Sneeuw- en ijsvrij Meer kou, meer sneeuw, meer ijs. Voorlopig nog geen herhaling van echter winters, toen we als schoolgaande jeugd al “ijsvrij, ijsvrij!” joelden, slechts enkele dagen voordat we werkelijk vrij kregen om te schaatsen.

Toch hebben veel mensen nu moeite met de vorst, al zou je op 30 april anders vermoeden. Dan ligt menig stoepje bezaaid met huisraad, waarvan driekwart de volgende dag door de gemeentereiniging verwijderd moet worden. Nu laat men ook de rommel liggen en dat is meer te begrijpen. Sneeuw en ijs zijn immers niemands eigen rommel?

Dat moet de gemeente ook maar opknappen? Daar breekt een enkele burger nu het hoofd over. Want stel dat buurman ook zijn hoofd breekt, tengevolge van een uitglijder, omdat je het eigen stoepje niet van sneeuw- of ijs hebt ontdaan?
Vroeger, in de tijd van echte winters, was elke burger verplicht het eigen stoepje schoon te houden. Die verplichting was niet te handhaven, dus heet het nu “de eigen verantwoordelijkheid van de van elke bewoner” te zijn.

De verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van je stoepje, vind je niet dus meer terug in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van je gemeente. Mag niet ook meer. Want die verplichting zou aanzetten tot gedwongen onbetaald werk, hetgeen verboden is volgens Europese regelgeving.
De website jurofoon merkt gladjes op, dat vreemd te vinden. In België kent men die verplichting wel. Maakt men de stoep niet schoon dan kan men in de prijzen vallen (een boete van 250 euro).

Sommige gemeenten kennen wel een gladheidverbod. Dat wil zeggen: je mag niet opzettelijk van de stoep een ijsbaan maken. De stoep met water reinigen mag dus niet bij min-8, je auto wassen voor de deur evenmin. Dat zie je ook weinig. Eerder is men hard aan het werk de auto sneeuw- en ijsvrij te maken. Wat blijkbaar niet onder gedwongen onbetaald werk valt.

De meeste gemeenten doen nu een beroep op de zelfwerkzaamheid van de burgers met oproepen om maar wel de stoep veilig te houden en het aanbieden van gratis strooizout. De burger die zijn straatje schoon wil houden kan echter in problemen komen, want het
strooizout raakt op.
Er zal dus meer sneeuw en meer ijs blijven liggen. Strooizout zou het de brave burger een stuk makkelijker maken. Want wie heeft er tegenwoordig nog een fikse sneeuwschuiver, laat staan een machine die de sneeuw op de stoep van de buren aan de overkant spuit?

Er is een verplichting geschrapt die niet te handhaven viel. Zitten we nu met een eigen verantwoordelijkheid, die niet gehandhaafd hoeft te worden. Zul je zien dat de overheid, bij aanhoudende vorst, oproept tot een gedragscode sneeuw- en ijsvrij.
Misschien gewoon maar alles laten liggen en wachten tot de dooi het werk doet?