Tag archieven: prijsuitreiking

Een rondje prijzen

Een rondje prijzen Het begon allemaal hier en na stemmen op weblogstukkies en oprispingen van reacteurs, waren er heuse winnaars. De Blogparels (voor de zwijnen) van het Jaar 2009 waren bekend. De prijsuitreiking werd nog een heel gedoe, maar is volbracht. Een verslag.
Laten we beginnen met de reacteurs. Alom lof ontvangen voor dit onderdeel van de Blogparel. De winnende reacteurs zouden het ook wel waarderen en de prijzen met gepaste schroom, doch vol trots willen ontvangen. Dat liep op een trauma uit, die ik hopelijk verwerkt en achter me gelaten heb, als de tweede editie van de Blogparel eind dit jaar van start gaat.

De hoofdprijswinnaar (
wout, op GeenCommentaar) liet lang, heel lang, niets van zich horen. Totdat hij op 14 januari hier een reactie achterliet. “Dankuwel, dankuwel, ik ben vereerd! Al deze jaren heb ik gecommentaard zonder enige blijk van waardering. Edoch, met veel spijt moet ik deze prijs afslaan. U ziet, alle grootheden slaan prijzen af en deze kans om mij een grootheid te wanen kan ik niet voorbij laten gaan”. Na een poging hem per mail op nadere gedachten te brengen, bleef het stil.

De tweede winnende reacteur (
mescaline, op Sargasso) gaf per mail te kennen geen persoonlijke overhandiging van de prijs te willen. Hij/zij mailde: “Ik kies bewust voor de anonimiteit van commenteerder met een schuilnaam hoewel dat de laagste diersoort in het webuniversum is”. Mijn verzoek een andere bestemming voor de prijs te bepalen, werd positief beantwoord. Meer kan ik er niet over zeggen, wegens de door mescaline vereiste anonimiteit. U weet, ik loop over van Respect, dus hier moet u het mee doen.

De derde plaats ging naar reacteur
Yevgeny Podorkin, op Sargasso. Aldaar reageerde hij op zijn bekende parelende wijze. Maar ook hij had geen behoefte aan een persoonlijk overhandiging, want “virtueel verkeer/reageren onder een nick en daarnaast ontmoeting IRL tussen reaguurders of posters zijn en blijven voor mij volstrekt gescheiden werelden”. Per mail bevestigde hij zijn wens de prijs naar de redactie over te maken.
De redaktie van Sargasso accepteert die geste, maar steekt de poet niet in eigen zak. Ze verhogen de prijs en schenken het via Your Good Nature aan de natuurbeschermingsorganisatie Tigris die opkomt voor de Amur tijger in Rusland en het grensgebied met China en Noord-Korea. Per mail liet Sargasso weten dat voor het bedrag de antistroperij rangers hun jeep één keer voltanken en patrouilleren.
Sargasso wijdt vandaag een artikeltje aan deze transactie.

Dan de winnaars van de categorie weblogs. Zij hadden volkomen lak aan anonimiteit en waren bereid de prijzen persoonlijk aan te nemen. Afgelopen woensdag was het dan zover. Gelukkig was een treinreisje langs Amsterdam en Utrecht voldoende om de winnaars te ontmoeten. In chronologische volgorde van dat reisje, verliep het alsvolgt.

De winnaar van de derde prijs,
M. J. Molovich (Panzerfaust), bleek er ook een dubbele identiteit op na te houden. Hij wilde wel meewerken aan de prijsuitreiking, mits alleen zijn Molovich-karakter in beeld zou komen. Aanvankelijk liet hij weten in het Paleis op de Dam te zijn gehuisvest. Toen ik de gewapende portier naar heer Molovich vroeg, moest ik snel de benen maken, want hij stuurde onmiddellijk twee ggz-broeders op me af, de dwangbuis gereed.
Dat Molovich in Amsterdam enige naam heeft bleek snel. Bij rondvragen in de omgeving wist men mij te vertellen dat Molovich het in hogere sferen had gezocht. En jawel, daar was hij!Molovichprijs

Met medewerking van een andere daktoerist, is de sobere plechtigheid vastgelegd. Molovich doet er vandaag verslag van op zijn eigen weblog en op Panzerfaust.

Op naar Utrecht. Alwaar de andere prijswinnaars te vinden zouden zijn.
De winnaar van de hoofdprijs, Frissewind op hetkanWel, maakte zijn opwachting in een of ander koffiecafé. Blijkbaar is de redactie van hetkanWel een groot voorstander van flexwerken en geeft er de voorkeur aan dat dan maar in diverse horecagelegenheden te doen.
Het werd een leuk gesprek, waarin Frissewind prima ideeën ventileerde over hoe je ‘groene’ consumptie kan bevorderen en ook nog even een tip gaf voor de volgende editie van de Blogparel. De hoofdprijs zou besteed worden aan het werk van hetkanWel, zo liet hij weten.
Frissewindprijs

Frissewind neemt de prijs in ontvangst.

Op naar de volgende en laatste prijswinnaar, Perik van Sargasso. De tweede prijs was een etentje met de voltallige redactie van dit weblog.
Wat mij betreft een geslaagde ontmoeting. Een veelzijdige persoonlijkheid, die Perik. En zodanig met schrijverij bezig, dat ik de kans greep hem uit te nodigen bij de volgende Blogparel in de vakjury plaats te nemen. Hopelijk heeft hij tegen die tijd genoeg tijd over, om zijn toezegging onder voorbehoud om te zetten in daadwerkelijke medewerking.
Perikprijs

Perik en de voltallige redactie (plus 2 onbekenden), vlak voor de tweede prijs geconsumeerd zal worden.

De Blogparel van het Jaar 2009 zat er op. De voorbereidingen voor de editie van dit jaar zijn reeds begonnen. Lees hier nog eens waar uw nominaties aan moeten voldoen, om mee te dingen naar de nieuwe prijzen. De komende editie zullen de inzendingen gescreend worden door een team medewerkers hier. Per categorie (weblogs en reacteurs) zullen er dan tien voorgedragen worden aan een vakjury.

In november kun je de gevonden pareltjes insturen. Mag natuurlijk eerder (in de reacties hier of per mail). De bedoeling is de prijsuitreiking ergens in het land te laten plaatsvinden, rond 9 januari 2011, als dit weblog het 5-jarig bestaan zal combineren met de nieuwjaarsreceptie van Codes, keuze en maakbaarheid.