Tag archieven: vuilcontainer

Democratie ontspoort

Het kabinet is samen aan de slag. Het parlement is ook hard aan het werk. Zo hard zelfs dat de Kamervoorzitster behoorlijk moeite heeft met het spoorboekje van de politieke agenda soepeltjes uit te voeren. Het dienstrooster van het kabinet ziet er aardig uit, maar het is nog maar de vraag of de ambitieuze eindstations op tijd gehaald worden. Men wil graag samen met de Tweede Kamer op reis, maar dwarsliggers plaatsen obstakels op het spoor der democratie.
En zo stond het treinverkeer ineens stil danzkij een Zuid-Limburgse vuilcontainer op het spoor. Eerst dacht men dat het een container met bouwpuin was, maar nader onderzoek leerde dat het om gewoon vuilnis ging. U kent dat wel: de rottende resten van de welvaartmaatschappij. De derrie afkomstig van onderbuikgevoelens die om ecologische redenen niet door de wc gespoeld mogen worden. Behalve ergerlijk egoïsme, trof men ook haat, discriminatie, volksverlakkerij en complete gezinsverpakkingen dommigheid aan.
De vuilniscontainer bleek door zo''n 57490 vandalen op het spoor geplaatst. Zij vormen 5,89% van de kiezers die menen dat de wissels in Nederland verzet moeten worden. Zolang het spoormanagment dat niet doet, is men kennelijk niet te beroerd om het democratische spoorwegverkeer bijna dagelijks te ontregelen met een stortvloed aan onwelriekende moties.
De onfortuinlijke treinmachinist is nu nog met de schrik vrij gekomen van de botsing met de vuilcontainer. Maar meer van dit soort aanslagen op het democratische spoorwegnet zijn volstrekt overbodig. Want wie weet, vallen er bij een vollgende aanslag zwaardere slachtoffers.