Haatzaaien in de Tweede Kamer

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd er in de Tweede Kamer flink op de bankjes geroffeld. Op de eerste dag vijftien keer, de tweede dag verliep met tien keer wat rustiger.

Het was niet het enige tumult. Het kabinet verliet de vergaderzaal toen Baudet een aanval deed op minister Kaag. In zijn woorden lag de suggestie dat zij onderdeel zou zijn van een internationaal complot tegen de mensheid. Het eindigde er mee dat de voorzitter hem het woord ontnam.

Formeel zat het kabinet daar op uitnodiging van de Tweede Kamer. Daar past een aanval op de persoon van een minister niet bij. Toen Baudet zijn worden niet wilde terugnemen, besloot de voorzitter hem van de rest van het debat het woord te ontnemen.

Psychopaat en bedrijfspoedel

Maar eerder in het debat werd een andere minister ‘klimaatpsychopaat’ genoemd.
Dat was Wilders’ kwalificatie van minister Jetten. Desondanks mocht Wilders aan het woord blijven. Pas toen de heer Paternotte van D66 Wilders van repliek diende door hem ‘de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin’ te noemen, vond de voorzitter het welletjes:

Ik wil even vragen … Meneer Paternotte, niet op de persoon. Dat geldt voor beiden. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Van dat soort kwalificaties wordt het debat echt niet rijker, zeg ik tegen beide collega’s. Laten we het debat voeren vanuit waardigheid.

Blijkbaar was het grootste deel van de Tweede Kamer zo geschrokken van alle tumult op de eerste dag, dat het de volgende dag het er een stuk rustiger aan toe ging. Sommige woordvoerders stipten nog even het incident met Baudet aan om de wens uit te spreken dat de Kamer voortaan van dat soort ellende verschoond zou blijven.

Vrijheid van bedreigen?

Hoe ver de Kamer wil gaan aan het inperken van de ‘vrijheid van beledigen’ zal misschien blijken als aanstaande donderdag het debat wordt gevoerd over een initiatiefvoorstel van de heren Paternotte (D66) en Segers (CU) tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon.

Voor alle duidelijkheid (citaat uit de toelichting):
Initiatiefnemers maken kenbaar dat het hen te doen is om de intimidatie richting de persoon die zij ongeoorloofd vinden – niet om de «inhoudelijke» boodschap die met dergelijke intimidatie gemoeid kan gaan. Want juist het raken van de persoon zorgt er bij deze vormen van  intimidatie voor dat iemand zich niet langer vrij voelt om zijn mening te uiten.”

Als eerste sprekers in het debat staan de heren  Markuszower (PVV) en Van Meijeren (FVD) op de lijst. Beiden hebben ervaring met ‘het ontnemen van zijn woord’. In juli 2022 ontnam de voorzitter Markuszower het woord toen hij de uitlating ‘enge ministerploeg’ niet terugnam (bron: Parlement.com).

FvD-recidivist

Van Meijeren is herhaaldelijk in botsing gekomen met de voorzitter. In september vorig jaar legde de voorzitter het debat stil omdat hij de coronamaatregelen vergeleek met “de verschrikkingen die de Joden zijn aangedaan in de Tweede Wereldoorlog”.

Niet lang daarna deed collega Kamerlid Gündoğan (toen nog van Volt) haar beklag over intimiderende e-mails, waarop Van Meijeren zei trots te zijn dat zijn achterban “alles op alles zette om haar gedachten te veranderen over het overheidsbeleid rond COVID-19”.

In januari werd Van Meijeren het woord ontnomen omdat hij opriep tot wetteloosheid. Daarmee overtrad hij het reglement van orde van de Tweede Kamer. Dat reglement willen Paternotte en Segers dus aanpassen. We zullen zien hoe lang Markuszower en Van Meijeren aan het woord kunnen blijven zonder ingrepen van de voorzitter.

We zijn er klaar mee

Dat een groot deel van de Tweede Kamer het getier, geraaskal, gescheld wel definitief zat begint te worden moge blijken uit de bijval die Farid Azarkan (DENK) kreeg toen hij, na het indienen van zijn moties, een statement maakte over het haatzaaien waar Wilders een patent op heeft. Wilders had even daarvoor een motie ingediend waarin de islam een ideologie van haat en terreur werd genoemd.

Azarkan liet dat niet ongemerkt passeren. We citeren zijn volledige betoog:

Voorzitter. Dan toch kort even over gisteren. Ik denk dat het goed is dat het kabinet een streep getrokken heeft, en ook de Kamer. Maar het valt me ook ergens tegen. Ik vraag me af wanneer we solidair zijn. Ik zag Geert Wilders als lid van deze Kamer net een motie indienen waarin hij eigenlijk zegt dat mijn religie, de religie van een aantal collega’s hier in de Kamer en die van een miljoen mensen, geen religie is, maar een ideologie van haat en terreur. Hij diende die motie in, en er was niemand die met z’n ogen knipperde. Niemand in vak vak-K zei: kan dat zomaar? Kun je zomaar over de religie van een miljoen mensen zeggen dat die een ideologie van haat en terreur is? Er was niemand, geen Kamerlid dat iets deed. Dat raakte mij, voorzitter.

Voorzitter. Gisteren sprak de heer Wilders over Alfredo en Janine. Hij vertelde een tranentrekkend verhaal. Ik heb het artikel hier, voor de mensen die het niet gezien hebben. Het ging erover dat Alfredo en Janine soms een banaan per dag eten. Maar we kunnen op de foto zien dat Alfredo en Janine worden geholpen. Weet u door wie? Door een islamitische buurvrouw. Ze heeft zich over hen ontfermd. Zij is een van de mensen waar de heer Wilders op afgeeft, waar hij haat tegen zaait, die hij de koran wil afpakken, die hij hun moskeeën wil afpakken.

Voorzitter. Wat de heer Wilders wil dat het kabinet doet, doet Ines bijna elke dag. Ze zegt: “Ik bracht ze weleens naar het ziekenhuis. Meneer en mevrouw kregen allebei gezondheidsproblemen. Gaandeweg kreeg ik steeds meer inzicht. We hebben alle financiën op een rij gezet en daar bleek uit dat meneer en mevrouw maar €100 te besteden hadden.” Ze waren dolblij met de energietoeslag. “Buurvrouw Ines heeft ons zo goed geholpen. We hebben zo’n mazzel dat zij ons helpt.” Wat die buurvrouw doet, is wat heel veel moslims in dit land doen. Ze helpen hun buurvrouw, brengen hun kinderen naar school en zorgen voor hun omgeving.

Voorzitter. Ik kan er gewoon niet tegen dat hier door de heer Geert Wilders bij elk debat haat wordt gezaaid over moslims en over vluchtelingen, en dat we dat met z’n allen elke keer accepteren. Maar op het moment dat er insinuaties worden gedaan over collega Kaag, staan we met z’n allen op. Ik vraag u dus allen om solidair te zijn met niet zozeer mij — want ik kan er best tegen — maar met die miljoen moslims die elke keer en bij elk debat verdikkeme kapot worden gemaakt door Geert Wilders.
Voorzitter, ik ben er echt klaar mee.

Roffel

Azarkans betoog werd met geroffel op de bankjes ontvangen. De motie van Wilders werd verworpen. Alleen de PVV stemde voor. Alle (!) andere partijen stemden tegen.


Eerder verschenen op Sargasso
.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *