Tag archieven: Darwin

Terug naar je maker

Terug naar je maker

(Zie ook update van 21:45 u. onderaan)
Een breed collectief van weblogs geeft antwoord op de creationisme-folder die 6 miljoen Nederlanders in de bus krijgen. De folder, een initiatief uit Urk, grijpt het Darwin-jaar aan om iedereen er van te overtuigen dat de zesdaagse schepping het enige, echte, ware verhaal is.

Weblogs, waaronder Sargasso, GeenCommentaar, Verbal Jam, en Komma Punt Log (welbekend van het rijtje weblogs dat je hier in de rechterkolom kunt vinden) roepen op die folder terug te sturen. De actie biedt ook de mogelijkheid als persoon of website steun te betuigen op TerugNaarJeMaker.nl Op het moment van dit schrijven was die site overigens onbereikbaar, wegens overbelasting. De actie is blijkbaar een groot succes.

Over het hoe en waarom: lees meer in dit artikel op Sargasso. Op GeenCommentaar vind je hetzelfde artikel. Dat komt natuurlijk omdat Sargasso en GeenCommentaar het crossposting hebben uitgevonden. Verbal Jam komt met een eigen versie en ook Komma Punt Log doet zijn eigen verhaal. Ik heb daar niets aan toe te voegen, behalve dan dat ook dit weblog de actie ondersteunt: stuur die folder terug.

Update 21:45u.
De actie spreekt blijbaar veel mensen aan. Voor- en tegenstanders. Lees de reacties maar eens op bovengenoemde weblogs. En zo hoort dat natuurlijk ook: actie – reactie, ofwel evolutie pur sang.
Dat evolutie een ontzettend lange weg is, misschien wel een “never ending road” bewijzen de reacties van de rechtzinnigen die het creationisme verdedigen en de evolutieleer als abject afwijzen.
Wat opvalt is dat sommige gelovigen zo gefocused zijn op het letterlijk nemen van bepaalde bijbelteksten, dat ze daardoor het oog op hun god verliezen. Fraaie metafoor hiervoor is het verhaal van de man die bij een overstroming tot god bid voor zijn redding. Hier een belgische variant van dat verhaal:

“Er is een leraar op een school. Hij geeft godsdienst en is heel gelovig. Hij probeerdt iedereen in God te laten geloven. Na een paar jaar -de leraar geeft nog steeds les op deze school- en de school, die in een dal ligt, gaat overstromen, omdat een rivier in de beurt overstroomt. Alle leerlingen en leraren vluchten in bootjes, maar de meneer van godsdienst blijft in de school. Dan komt er een boot aan en de mensen daarin roepen:'' meneer kom in de boot, de rivier gaat overstromen! Kom nu!'' ''Nee'', zegt de meneer,'' God zal mij redden, na al die jaren dat ik reclame op hem heb gemaakt. God zal mij redden!” En de boot vaart weg. Het water komt hoger en hoger en de meneer gaat naar de tweede verdieping. Dan komt er nog een boot. ''Alee meneer, spring in de boot. Het gaat overstomen!'', roept men uit de boot. ''Nee, God zal mij redden!'', roept de meneer terug. En de boot vaart weg. Het water komt hoger en hoger en de meneer klimt naar de zolder. Dan komt er nog een boot en de mensen daarin roepen:'' MENEER, KOM NU!'' ''NEE'', roept de meneer terug, ''voor de laatste keer, God zal mij redden.'' En de boot vaart weg. Het water komt nog hoger en de meneer gaat op het dak van de school zitten. Dan komt er een helicopter. De mensen daarin roepen:'' MENEER, PAK HET TOUW!” ''NEE'', roept de meneer,'' voor de laatste keer, GOD ZAL MIJ REDDEN!'' En de helicopter vliegt weg. Het water komt nog hoger en de meneer verdringt. Hij komt boos in de hemel aan en zegt woedend tegen een engel:'' ik wil GOD SPREKEN!'' ''Oke'', zegt de engel en ze brengt hem bij God. Razend komt de meneer bij God. ''En al die jaren dat ik voor u reclame heb gemaakt! En je redt mij nog niet!'' Dan zegt God:''Alé, ik had je toch nog 3 boten en een helicopter gestuurd.''

Tot slot: Op Kommapuntlog haalde een reaguurder een citaat aan van Arthur C. Clarke, die een fraai commentaar is op de betweterigheid van de rechtzinnige creationisten:
“The greatest tragedy in mankind’s entire history may be the hijacking of morality by religion.”

Het Humanistisch Verbond komt met een artikel en geeft serieus weerwoord op de folder uit Urk. Punt voor punt wordt de folder gefileerd.

Change? What change?

Change? What change?

Nog even iets over het nieuwe van dit kersverse jaar en dan hou ik erover op. Het is tenslotte sneller kerst dan je denkt en daar moeten we goed op voorbereid zijn.

De eerste 8 dagen van dit jaar laten nog een spectaculaire veranderingen zien. Veel hetzelfde als vorig jaar. Israël begon de Gazastrook iets later onder vuur te nemen en de kredietcrisis begon goed op stoom te komen.
Eigenlijk is alleen het weer anders. Vorig jaar waren slechts de eerste drie dagen echt winters en was januari een relatief warme maand. Dat is de laatste dagen weer wel nieuw (of wel nieuw weer?)

Wel was Obama, het eerste teken van hoop op verandering en dit jaar zullen we zien wat daar van terechtkomt. Wordt dit het jaar van Obama?
Voorlopig moeten we het doen met het Calvijnjaar en het jaar van Darwin. Ook al niks nieuws. Deze historische figuren hebben wel de wereld veranderd,

Calvijn, de man die bedacht had dat je nog zo je best kon doen, het is geen garantie dat dan god's rechtvaardigheid je ten deel zal vallen. Wie wel of niet god's genade zou ontvangen staat in god's geheime agenda. Wij kunnen ons slechts troosten, aldus Calvijn, met de gedachte dat zijn god alles regeert. Na Calvijn veranderde de wereld zo, dat er vandaag nog mensen zijn die zonder die troost niet kunnen functioneren.

Na Darwin veranderde de wetenschappelijke wereld en de opvattingen over de oorspong van de schepping. Zijn evolutieleer heeft zo lang sterk stand gehouden dat Calvijn's volgelingen dachten dat ze er iets anders tegenover moesten stellen: het creationisme.

Afijn, dat weten we allemaal wel. De vraag wat alles de komende tijd zal veranderen, is de vraag van dit jaar op de website Edge, die zich ook wel het World Question Centre noemt. Wetenschappers geven hun kijk op het nieuwe jaar en wat zal volgen. Op VPRO's Noorderlicht staan een paar aardige voorbeelden.

Sommigen voorspellen verdere stappen in de menselijke evolutie. Bijvoorbeeld ontwikkelingen rond ons bewustzijn en technologie: ons brein aansluiten op de computer en dan maar meerdere versies van onszelf maken. Of door consequent ons gedrag te verbeteren kunnen we onze erfelijkheid positief beïnvloeden. Dean Ornish, adviseur gezondheidsbeleid van Obama, denkt dat gezond blijven bewegen uiteindelijk mensen kan verlossen van erfelijke hartkwalen.

De nanotechnologie zou een geheel nieuwe dimensie aan de begrippen evolutie of creationisme kunnen geven. Wetenschappers achten het mogelijk dat we met nanotechnologie de schepping van de grond af aan opnieuw kunnen opbouwen.

Een aantal wetenschappers denkt dat niet de technologie voor invloedrijke veranderingen zal zorgen, maar wijzigingen in een aantal conceptuele opvattingen. Brian Eno denkt dat we het idee van vooruitgang zullen kwijtraken en steeds meer er vanuit zullen gaan dat alles slechter zal worden.

Of het allemaal waar zal worden? De tijd, ook zo'n concept zal het leren. Theoretisch natuurkundige Lee Smolin zegt echter dat ons idee van tijd moet veranderen. Hij wil af van de gedachte dat tijd een illusie is en dat de werkelijkheid tijdloos is. Alleen het heden bestaat, zo stel hij. Eeuwige waarheden bestaan dan ook niet, alleen de waarheden van dit moment.

Vermakelijke site, die Edge. Neem vooral ook de vragen van de voorgaande jaren eens door.