Tag archieven: gemeenteraden

Gemeenten voor, CDA tegen kinderpardon.

KinderpardonHoewel 171 gemeenteraden voor een kinderpardon zijn, mede met steun van lokale CDA’ers, lijkt de Tweede Kamerfractie van het CDA tegen de initiatief wet van PvdA en CU te gaan stemmen. Althans, dat vermoed dagblad Trouw.

In 219 gemeenten kwam een “motie kinderpardon” aan de orde. In slechts 48 gemeenteraden werd de motie afgewezen (44) of ingetrokken (4) wegens gebrek aan steun.

Het CDA is niet de enige partij die verdeeld is over deze kwestie. Ook al voert de landelijke VVD een stevige campagne tegen een kinderpardon, hebben in 25 gemeenten 62 VVD-raadsleden voor de motie gestemd en was de VVD in 3 gemeenten zelfs mede-indiener.

D66, het wat progressievere liberale broertje van de VVD, is wat vaker voor een kinderpardon, maar ook bij deze partij zien we lokaal grote verdeeldheid. De ChristenUnie, nota bene een van de initiatiefnemers van de wet, kent lokaal wat dissidenten, die tegen een motie kinderpardon waren. Hoe vreemd het in de lokale politiek kan toegaan, blijkt uit het feit dat in een aantal gemeenten de gecombineerde CU-SGPfracties de motie wel steunden of mede-indieners waren.

Voor zover hier bekend kun je in deze update (exceldocument) zien welke gemeenten voor of tegen waren. De update is voorzien van details voer stemmingsuitslagen en stemgedrag van partijen, voor zover hier bekend. Aanvullingen zijn van harte welkom.

Gemeenten en kinderpardon (update).

KinderpardonJe leest er niet zo gek veel meer over, maar het aantal gemeenteraden dat minister Leers wil overhalen in te stemmen met de initiatiefwet voor een kinderpardon, groeit nog steeds. Deze week had 40 procent van alle gemeenten de “motie kinderpardon” behandeld.

Begin februari waren 31 gemeenteraden voor die motie en 12 waren tegen. Nu zijn er 136 voor en 28 tegen. Het aantal voorstanders groeit dus harder, dan het aantal tegenstanders. In dit exceldocument vind je een overzicht van alle gemeenten, met bronvermeldingen en diverse details. Een paar opmerkelijke details daaruit.

Het zal niet verbazen dat vooral GroenLinks en PvdA-fracties veelal de indieners van de lokale motie zijn en tot de grote groep voorstemmers behoren. Het CDA is erg verdeeld, maar in Maastricht was de CDA-fractie mede-indiener van de motie.

De VVD stemt in veel gevallen tegen. Toch was er één gemeente waar de VVD-fractie ook mede-indiener van de motie was. In Harenkarspel haalde de motie zodoende een ruime meerderheid. In 16 gemeenten hebben 39 VVD-raadsleden voor de motie gestemd. Niet alle VVD’ers blijken dus bikkelharde houwdegens.

D66 blijkt ook aardig verdeeld. In sommige gemeenten zijn de fracties mede-indieners en/of voorstemmers. Maar in een aantal andere gemeenten gaan D66’ers mee met de tegenargumenten van VVD’er en stemmen tegen.

Gerekend naar het aantal inwoners zouden nu dus ruim 8,5 miljoen Nederlanders voor een kinderpardon zijn en zo’n 930 duizend tegen. Zo mag je natuurlijk niet rekenen. Beter is het te kijken naar hoeveel raadsleden nu precies voor en tegen waren. De raadsleden vertegenwoordigen immers hun burgers.

Ik heb nog lang niet alle stemverhoudingen binnen, maar een eerste inventarisatie onder 97 van de 166 gemeenten laat zien dat er ruim 3,3 miljoen Nederlanders voor een kinderpardon zouden zijn en ruim 1,6 miljoen tegen.
Aan de lezers bij deze een oproep om mee te helpen de stemmingsuitslagen van de ontbrekende gemeenten in de informatie op te nemen. Gooi je informatie hier in de reacties, zodat een volgende update zo volledig mogelijk is.

De argumenten die tegenstanders van de motie kinderpardon hanteren, is er tot nu toe nog geen enkele bij geweest, die op feitelijke juistheid was gebaseerd. In eerder gepubliceerde artikelen is dat al aan de orde geweest. Lees die artikelen nog eens. Voer voor raadsleden die de komende weken in hun gemeenten de tegenstanders nog willen overhalen.

1 maart: Gemeentelijke oneigenlijkheid over kinderpardon?
16 februari: Gemeenteraden moeten geen Tweede kamer spelen?
15 februari: Gemeenten versus Rijk.
8 februari: Pardon? Kinderpardon!

Tegenstanders die beweren dat het voorgestelde kinderpardon een beloning zal zijn voor frauderende asielzoekers, moeten echt de initiatiefwet van PvdA en CU (pdf) eens goed lezen. Daarin staat duidelijk dat het niet de bedoeling is dat een kinderpardon niet geldt voor mensen die de procedures belemmeren en alleen is bedoeld voor kinderen die door falend overheidshandelen de dupe worden.