Tag archieven: Gerd Leers

Gemeenten en kinderpardon (update).

KinderpardonJe leest er niet zo gek veel meer over, maar het aantal gemeenteraden dat minister Leers wil overhalen in te stemmen met de initiatiefwet voor een kinderpardon, groeit nog steeds. Deze week had 40 procent van alle gemeenten de “motie kinderpardon” behandeld.

Begin februari waren 31 gemeenteraden voor die motie en 12 waren tegen. Nu zijn er 136 voor en 28 tegen. Het aantal voorstanders groeit dus harder, dan het aantal tegenstanders. In dit exceldocument vind je een overzicht van alle gemeenten, met bronvermeldingen en diverse details. Een paar opmerkelijke details daaruit.

Het zal niet verbazen dat vooral GroenLinks en PvdA-fracties veelal de indieners van de lokale motie zijn en tot de grote groep voorstemmers behoren. Het CDA is erg verdeeld, maar in Maastricht was de CDA-fractie mede-indiener van de motie.

De VVD stemt in veel gevallen tegen. Toch was er één gemeente waar de VVD-fractie ook mede-indiener van de motie was. In Harenkarspel haalde de motie zodoende een ruime meerderheid. In 16 gemeenten hebben 39 VVD-raadsleden voor de motie gestemd. Niet alle VVD’ers blijken dus bikkelharde houwdegens.

D66 blijkt ook aardig verdeeld. In sommige gemeenten zijn de fracties mede-indieners en/of voorstemmers. Maar in een aantal andere gemeenten gaan D66’ers mee met de tegenargumenten van VVD’er en stemmen tegen.

Gerekend naar het aantal inwoners zouden nu dus ruim 8,5 miljoen Nederlanders voor een kinderpardon zijn en zo’n 930 duizend tegen. Zo mag je natuurlijk niet rekenen. Beter is het te kijken naar hoeveel raadsleden nu precies voor en tegen waren. De raadsleden vertegenwoordigen immers hun burgers.

Ik heb nog lang niet alle stemverhoudingen binnen, maar een eerste inventarisatie onder 97 van de 166 gemeenten laat zien dat er ruim 3,3 miljoen Nederlanders voor een kinderpardon zouden zijn en ruim 1,6 miljoen tegen.
Aan de lezers bij deze een oproep om mee te helpen de stemmingsuitslagen van de ontbrekende gemeenten in de informatie op te nemen. Gooi je informatie hier in de reacties, zodat een volgende update zo volledig mogelijk is.

De argumenten die tegenstanders van de motie kinderpardon hanteren, is er tot nu toe nog geen enkele bij geweest, die op feitelijke juistheid was gebaseerd. In eerder gepubliceerde artikelen is dat al aan de orde geweest. Lees die artikelen nog eens. Voer voor raadsleden die de komende weken in hun gemeenten de tegenstanders nog willen overhalen.

1 maart: Gemeentelijke oneigenlijkheid over kinderpardon?
16 februari: Gemeenteraden moeten geen Tweede kamer spelen?
15 februari: Gemeenten versus Rijk.
8 februari: Pardon? Kinderpardon!

Tegenstanders die beweren dat het voorgestelde kinderpardon een beloning zal zijn voor frauderende asielzoekers, moeten echt de initiatiefwet van PvdA en CU (pdf) eens goed lezen. Daarin staat duidelijk dat het niet de bedoeling is dat een kinderpardon niet geldt voor mensen die de procedures belemmeren en alleen is bedoeld voor kinderen die door falend overheidshandelen de dupe worden.

Update kinderpardon

cc Flickr Lightmash's photostream20 procent van gemeenten heeft motie kinderpardon behandeld: 66 voor, 17 tegen.

Update 24 febr: 25,5% van alle gemeenten hebben standpunt ingenomen: 87 voor, 19 tegen. In 10 gemeenten hebben 20 VVD-raadsleden voor gestemd. Zie ook dit exceldocument, met broinnen en details voor zover hier bekend..

Op 8 februari begonnen we hier de gemeenteraden te volgen, omdat door heel het land moties werden ingediend, waarin burgemeesters en wethouders werden opgeroepen even bij minister Gerd Leers aan te kloppen. Ze moeten de minister zien om te praten, zodat hij de initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie aanneemt en er een kinderpardon komt.

Het is niet de eerste keer dat gemeenten een pardonregeling willen en zeker niet de eerste keer dat gemeenten zich met het asielbeleid bemoeien. Rita Verdonk en Hirsch Ballin kregen er mee te maken en nu ziet ook Gerd Leers de lokale druk toenemen. Asielbeleid is al ruim tien jaar een van de grote onderwerpen waar gemeenten met het Rijk botsen.

Op 8 februari had iets meer dan 10 procent van de gemeenten een standpunt ingenomen en waren 31 gemeenten voor en 12 tegen de motie.
Inmiddels heeft 20 procent van alle gemeenten de motie behandeld. In 66 gemeenten heeft men voor de motie gestemd, in 17 gemeenten haalde de motie het niet. Het aantal voorstander groeit wel sneller, dan het aantal tegenstanders.

Tegenstanders roepen dat een gemeenteraad geen landelijke politiek moet bedrijven. Een argument dat geen hout snijdt, gezien de geschiedenis van lokale bemoeizucht met landelijke thema’s. Gemeenten hebben niets te zeggen over welke asielzoekers het land in mogen of er uit moeten. Gemeenten moeten wel meewerken aan de uitvoering van het beleid. Ze zijn verplicht asielzoekers met een verblijfsstatus aan huisvesting te helpen.

Er zijn quota vastgesteld en het Rijk kan een gemeente op de vingers tikken als ze te traag is met het realiseren van de taakstelling. Zijn asielzoekers eenmaal in een gemeente gehuisvest, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer naar primair onderwijs bij de gemeente. Ook als het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers, die op grond van bepaalde uitzonderingsregels niet in een uitzettingscentrum, maar in een gemeente worden gehuisvest.

Kortom: de tegenstemmers die vinden dat de lokale politiek niets te maken heeft met landelijke politiek, kennen hun dossiers blijkbaar niet. De gemeenteraadsleden die de komende dagen nog over dit onderwerp gaan stemmen, hebben nog even de tijd hun huiswerk te doen.

We blijven het bijhouden. In dit exceldocument een overzicht van de stand van zaken. Met nieuwsbronnen en details over stemverhoudingen en hoe  lokale fracties van VVD, CDA en CU soms anders er in staan dan hun landelijke broeders en zusters.
Vul het overzicht gerust aan, door nieuws uit jouw gemeenten hier in de reacties te gooien.