Tag archieven: burgerinitiatief

Stel je eigen regeerakkoord samen

Stel je eigen regeerakkoord samen Hulde voor een initiatief van Sargasso. Dit weblog komt met een actie, die blijkbaar tot inspiratie in Den Haag heeft geleid.

Vijf dagen geleden meldde ik
in dit artikel al dat de partijen die in Den Haag verwikkeld zijn in de collegeonderhandelingen voor een nieuw B&W, de burgers gelegenheid geven punten aan te dragen voor het nieuwe coalitieakkoord.
Sargasso was daar al wat langer mee bezig, maar verzamelde voorstellen waarmee de lijsttrekkers van de landelijke partijen mee aan de slag kunnen. De komende dagen kan er gestemd worden op de longlist. Uiteindelijk moet daar een 25-punten lijst uitrollen, die aan de lijsttrekkers zal worden aangeboden (hier de aankondiging en hier het stemformulier).

Kijk, zo kun je aangeven wat er in een nieuw regeerakkoord in ieder geval zal moeten staan. Een goed idee, want wat er tot nu toe in het stemhokje aan ontbrak, is de mogelijkheid bij je stem ook aan te geven welke richting het beleid moet krijgen.
Sargasso creëert die mogelijkheid nu. En dat verdient massaal steun. Een kans om de invloed van de kiezer te vergroten. Na het stemmen houdt immers de invloed op. De kiezer moet maar afwachten welke onderwerpen in een regeerakkoord terug te vinden zijn en welke prioriteit die issues krijgen.

Zelf ben ik voorstander van meer keuzemogelijkheden in het stemhok. Niet alleen stemmen op de partij en persoon van jouw voorkeur. Ook een voorkeur aangeven voor een coalitie en een aantal punten voor het beleid. Dat zou in de vorm van een adviserend referendum kunnen zijn, misschien zelfs een bindend advies.

Zover is het niet en dus moeten we het doen met het webloginitiatief van Sargasso. Er is één beperking: de voorstellen waar je op kan stemmen, zijn bedoeld voor een progressief kabinet. Een kabinet waarin PvdA, D66, SP, GroenLinks en PvdD in samenwerken.
Een gedroomd kabinetje. Deze combinatie heeft of het CDA, of de VVD nodig om een Kamermeerderheid te halen. Maar ook voor CDA en VVD, zelfs voor alle andere partijen, is het natuurlijk wel goed te weten welke punten jij belangrijk vind voor welk regeerakkoord dan ook.

Allemaal dus stemmen (er volgen meerdere rondes) en reclame maken voor dit initiatief.

Burgers nemen het roer over

Burgers nemen het roer over Quote van de week: “Als we goed opletten kunnen we zien dat om ons heen de overheid fundamenteel van karakter verandert”.
(Staatssecretaris Bijleveld op het festival ‘In actie met de burgers’).

Symboliek is het kabinet niet vreemd. Waar kun je beter praten over burgerparticipatie dan in Burgers’ Zoo? Ofwel: laat je het aan de burgers over dan wordt het een beestenboel.
Dat is niet de bedoeling. Staatssecretaris Bijleveld complimenteerde gemeenten en burgers met de vorderingen op het gebied van burgerparticipatie. Meedenkende, initiatiefrijke burgers moeten meer ruimte krijgen. Ongeïnteresseerde, luie burgers moeten gestimuleerd worden actief te worden in het lokale beleid.

Wat bedoelt Bijleveld met die fundamentele verandering van de overheid? “De overheid verandert van bestuursmonopolist in dienstverlener, motivator en facilitator” en “een andere trend die hierbij een rol speelt is dat we in het algemeen steeds meer beslissingen overlaten aan degenen die het onderwerp zijn van de beslissing”. De burgers mogen het bedenken en doen. Van burgerparticipatie tot zelfbestuur?

Het lijkt er serieus van te komen. In
haar toespraak tot de festivalgangers herinnerde ze aan het verdrag dat 47 Europese landen vorige maand ondertekenden. Daarin is afgesproken dat “het recht om deel te nemen aan het openbaar bestuur en het recht op informatie van de lokale overheden” een wettelijk voorgeschreven burgerrecht dient te worden.

Aan burgerzelfbestuur zijn we echter nog lang niet toe. Eerst maar eens leren participeren. Zowel de lokale overheden als de burgers moeten nog wat worden opgevoed in burgerparticipatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat samen met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) het programma “In Actie Met Burgers” een sterke impuls geven. Dat gaan “buitengewoon boeiende tijden” worden, beloofde de staatssecretaris.

Tot nu toe is er hier en daar wat geëxperimenteerd (zie de website
Actieprogramma Lokaal Bestuur).
Een van de speerpunten is het burgerinitiatief. Dat staat in een aantal gemeenten in de steigers. Positief is dat de voorwaarden tot het indienen van een burgerinitiatief stukken laagdrempeliger zijn dan bij een landelijk initiatief het geval is. In de gemeente Delft kan zelfs een kind van zes een initiatief bedenken. Indienen van het voorstel dient dan wel door burgers van 12 jaar en ouder ondersteund te worden.
In Zoetermeer kan een initiatiefnemer een website ter beschikking krijgen, waar het plan uitgewerkt en gepresenteerd kan worden. Compleet met discussiepagina.

De ervaringen met het burgerinitiatief vallen echter tegen. De website vermeldt slechts 10 initiatieven in de zes genoemde gemeenten. Van skatevoorzieningen tot de aanpak van een verloederend bedrijfspand. Opvallend is dat kinderen en jongeren wel wat in het burgerinitiatief zien en dat in kleinere gemeenten de burgers enthousiaster bezig zijn dan in de grotere.

Maar goed, alle begin is moeilijk. Misschien denkt de burger wel: moeten wij soms het werk overnemen dat de overheid gaat wegbezuinigen? Het kabinet heeft immers de afslanking van de ambtenarij en de
inkrimping van gemeentelijke besturen op de agenda staan?
Nou, dat is een goede reden alvast maar te wennen aan burgerparticipatie. Iemand moet tenslotte het werk doen. Dan kun je er maar beter ook zelf over beslissen.

Ik denk niet dat de overheid volledig burgerzelfbestuur als het ultieme doel van de burgerparticipatie programma’s ziet. In de huidige experimenten ligt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de gemeenteraad en B&W. Een burgerinitiatief kan dus ook worden afgewezen, zoals in Eibergen gebeurde toen er om een lage snelheidszone werd gevraagd. De skatebaan kwam er wel.

Maar als Bijleveld voortvarend te werk gaat met het Actieprogramma Lokaal bestuur, krijgen de burgers misschien meer de smaak te pakken. Zeker als ook het burgerbudgetrecht wordt uitgebreid. Tot nu toe een recht waar je bij veel gemeenten nog erg goed naar moet zoeken en beperkt is tot meer buurt- of wijkgebonden voorzieningen als speeltuinen of buurthuizen.
Als burgers over veel meer zaken, met voldoende geld op zak, het voor het zeggen krijgen, kan het kabinet het lokaal bestuur wel afslanken tot er alleen burgerzelfbestuur overblijft.

Geen Nieuws

Geen Nieuws

Hoewel het nog lang geen komkommertijd is en er meer dan genoeg te melden valt, vandaag geen nieuws op dit blog. Wegens bezigheden buitenshuis en zo.

Natuurlijk, ik had opnieuw de uitvoering van het Wilhelmus aan de kaak kunnen stellen. Omroep Max gaat de hymne weer op de radio uitzenden. Hopelijk alleen in de instrumentale versie. Zo niet, dan wordt het toch tijd voor een burgerinitiatief dat in Hymnesterie werd voorgesteld.
Uitgerekend in het Jaar van de Tradities herstelt omroep Max de hymne-traditie. Daarmee het Jaar van het Traditionele Jaar versterkend. Lezen die twee artikelen zoek de 7 verschillen.

Wie er nog nieuwsgierig naar is kan ook de oplossing van de weekendpuzzel bekijken (staat onder aan het artikel).
Verder staat er nog een poll open. Vul je optie in onderaan het artikel
Architecten schuldig.

Genoeg te lezen en te doen dus.

Digitaal 2009

Digitaal 2009

Een paar voorspellingen voor het nieuwe jaar zullen zeker uitkomen. Zo zal 2009 zeker veel digitaler zijn dan 2008. Het scheelt niet veel meer of het aantal ouderwetse, analoge contacten tussen mensen zal alleen voortbestaan als ICT'ers en hun opdrachtgevers een gebiedje over het hoofd hebben gezien en dat nog niet in bits-and-bytes hebben gevangen.

Op de drempel van de tijd namen twee initiatieven hun nieuwjaarsduik in de digitaliteit. Oudejaarsdag werd de eerste gezongen nieuwskrant gelanceerd. Nijmegenaar Marc de Koninck is daarmee de eerste digitale minstreel in Nederland. De liedjeskrant presenteert zich als het jongste nieuwsmedium van Nederland en wil nieuws, achtergronden, commentaren en lifestyle-trends in liedvorm brengen.

Nu is nieuws iets teveel gezongen. De eerste muzikale publicaties zijn meer het soort liedjes dat je in oudejaarsaconferences tegen kan komen. Opsomming van bekende feitjes in commentaarvorm. De stijl doet wat gedateerd aan: een enigszins zing-zeggende wijze die doet denken aan Seth Gaaikema, Peter Blanker of Louis Davids. Het kan wel wat scherper en de muzikale begeleiding klinkt mij teveel als digitaal plastic. Maar dat is een kwestie van smaak. Het is een leuk initiatief en wie weet hoe de liedjeskrant zich zal ontwikkelen.

Marc de Koninck is ex-Hagenees en dat brengt me op het tweede digitale initiatief. Het eerste digitale burgerinitiatief van 2009 is een feit. Het Haagse gemeenteraadslid en weblogger David Rietveld en zijn collega Arno Bonte (Rotterdam) willen via petities.nl genoeg handtekeningen verzamelen om particulier vuurwerk te verbieden en voortaan alleen professioneel vuurwerk toe te staan.

De handtekeningen onder burgerinitiatieven waren tot nu toe alleen geldig als ze op papier werden ingeleverd bij de overheid. Vanaf 1 januari tellen ook digitale handtekeningen mee. Om mogelijke fraude te achterhalen kan steekproefsgewijs aan ondertekenaars gevraagd worden alsnog een analoge handtekening in te leveren.

We gaan in 2009 nog digitaler worden. Hoe lang zal het duren voor de burger zijn pas verworven burgerserienummer nergens meer hoeft op te schrijven en we in de dataservers van overheden, banken, ziekenhuizen, verzekeraars en de supermarkt alleen nog als enen en nullen worden geïdentificeerd?

En maar hopen dat de bits-and-bytes onlosmakelijk bij elkaar horen, want stel je voor dat de enen en de nullen ooit van elkaar gescheiden worden.