Tag archieven: Prinsjesdag

De tegenbegrotingen

BegrotingOp GroenLinks na, heeft de volledige oppositie een tegenbegroting on-line staan. De alternatieven zijn iets socialer en wat groener dan de Miljoenennota van Rutte I. Ter stimulering van de economie deelt de oppositie financiële prikkels uit op net iets andere terreinen dan het kabinet.  In plaats van uitbreiding van het wegennet, ziet de oppositie meer heil in versterking van onderwijs. Om het maar eens heel kort door de bocht samen te vatten.
De tegenbegrotingen van D66 (Worddocument), de PvdA, de SP en de CU (allen in pdf) hebben één ding gemeenschappelijk met het kabinet: de staatsschuld beperken. De SP komt op een wat hogere staatsschuld uit dan kabinet en de andere partijen.

Om de staatsschuld een beetje onder controle te houden, moet ook de oppositie dus net zozeer schuiven met postjes als het kabinet dat doet. Het mag er dan allemaal wat vriendelijker uitzien, ook in de tegenbegrotingen worden alle voordeeltjes gecompenseerd door nadeeltjes, waar niet iedereen even blij mee zal zijn.
Dat is ook niet te doen, als je er vanuit gaat dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de staatsschuld. De staatsschuld staat zwaar onder druk door de crisis. Zowel in de plannen van het kabinet, als in de alternatieven wordt amper meer gerept over de oorzaak van de crisis en oplossingen vooreen volgend debacle. Het gaat alleen nog over een uitweg uit de schulden.

Voor D66 is het helder: “Zowel banken (te veel risico genomen), als overheden (te grote overheidsschulden), als individuele burgers en bedrijven (te veel schulden in hypotheken en leningen) hebben een aandeel in de oorzaken van deze crisis”. Met die stelling schurkt D66 dicht tegen de visie van het kabinet aan. Allemaal schuld, dus moeten we er allemaal wat van voelen, volgens Rutte I. En daar is het kabinet eigenlijk nog veel te laks mee, vindt Pechtold, die het crisisverhaal verder overslaat en de vergrijzing als belangrijkste risicofactor opvoert.

De PvdA is het volledig eens met Rutte I dat “de overheidsfinanciën houdbaar zijn en dat bestedingen van de overheid doelmatig en zuinig zijn” en is “voorstander van een begroting die de rijksfinanciën in evenwicht brengt”. Waarna de accentverschuivingen genoemd worden.
De ChristenUnie vindt dat we allemaal moeten leren van de crisis (Never waste a good crisis) omdat “we ons niet gedragen als een rentmeester van de schepping, maar als roofbouwer” en ziet in de crisis kansen om die mentaliteit nu eens voorgoed aan te pakken.
De SP stelt als enige dat “deze crisis niet kwam door een te grote publieke sector maar door een te grote financiële sector”. De SP wil daarom dat “de financiële sector een groot deel van de rekening betaalt in plaats van de publieke sector”.

Waarmee al duidelijk wordt waarom de oppositie niet met een krachtig, gemeenschappelijk alternatief komt. PvdA en D66 weten uit (regerings)ervaring dat een kloppende boekhouding op meer complimenten kan rekenen, dan uit het cashen van bevlogen idealen.
Natuurlijk is het onverstandig het huishoudboekje niet orde te hebben. Dat neemt niet weg, dat er ook een antwoord nodig is waarom dat huishoudboekje herhaaldelijk in de rode cijfers komt. Maar we zullen het niet snel eens zijn over een herziening van samenleving en economie. De tegenbegrotingen mogen dan ook worden gezien als goedbedoelde pogingen, de samenleving wat vrolijker door de modder te helpen.

De tegenbegrotingen gaan vooral over een andere manier van bezuinigen. Daar valt veel voor te zeggen, want de kaasschaafmethode is niet alleen onrechtvaardig, het is te betwijfelen of die methode ook effectief is. Meer snoeien dan investeren zou, volgens sommigen, de economie er ook niet op vooruit helpen.
In de tegenbegrotingen wordt te weinig of geen aandacht besteed aan de vraag hoe noodzakelijk de bezuinigingen zijn. Zijn er wel redenen voor de huidige bezuinigingen, vroeg ik mij in juni hier af. De staatssteun aan banken is voor een groot deel afgelost, er zijn ook meevallers en niet de publieke sector maar de kredietcrisis zette de Maastrichtnorm onder druk.

Dus ja SP, de banken betalen hun schulden, met dikke rente, al terug. En, PvdA en D66, waarom die Zalmdoctrine handhaven (meevallers niet meerekenen) en waarom geen, tijdelijke overschrijding van de Maastrichtnorm? Goed rentmeesterschap, beste CU, is iets dat in voor- en tegenspoed de aandacht verdient.
Eerst maar een duidelijk krijgen hoe hard die bezuinigingen nodig zijn, in plaats van ieders ideologische agenda afficheren als een kans om uit de crisis te komen.

Sinterklaas op Prinsjesdag

KlazenMet update van de OnrustMonitor 2011.
Er zijn geen verrassingen meer te verwachten op Prinsjesdag. Morgen zal Hare Majesteit haar rondje rijden, de troonreden zal amper nieuws bieden en dan is het feest weer voorbij. Het publiek zal weer uitbundig naar de Gouden Koets zwaaien en de pers zal uitermate geïnteresseerd zijn in de hoedjes van de dames politici.

Geen verrassingen dus. Of toch? Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat Sinterklaas zich in grote getale rond de Hofvijver zal verzamelen. De Klazen zijn blij en ze zijn boos. En wel hierom.
De Klazen zijn blij dat hun  mantels niet onder de boerkawet zullen vallen. Gelukkig maakt het kabinet een uitzondering voor de Sinterklaasjurken.
De Klazen zijn boos omdat Rutte zijn belofte niet nakomt.  Dit prachtige land zou terug gegeven worden aan de burgers, maar uit de Miljoenennota blijkt heel iets anders.  Zo ga je niet om met kadootjes.  De Klazen vrezen dat het gulle geven zo in diskrediet wordt gebracht. Straks gelooft niemand meer in mij, verklaarde de enige echte Klaas.

Die betrouwbare bron is een groteske fantast.  Toch zullen er rond Prinsjesdag meer mensen naar Den Haag trekken, dan traditionele royaltywatchers. Vandaag vind de manifestatie ‘Stop de stapeling’ plaats.  Een protest tegen het feit dat gehandicapten en chronisch zieken meerdere bezuinigingen over zich heen krijgen.  Onderdeel van de manifestatie is het Nationaal Beraad, waarin maatschappelijke organisaties en vakbonden zijn vertegenwoordigd. Zij willen aantonen hoe lage en middeninkomens getroffen worden door Rutte I.

Dat wordt dan de 176e actie tegen de bezuinigingen, volgens de Onrustmonitor (Exceldocument), die we sinds het aantreden van Rutte I bijhouden. Acties tegen bezuinigingen maken dit jaar voor 73,5%  deel uit van alle maatschappelijke onrust, die onder dit kabinet de kop op stak. Het laatste halfjaar is de onrust flink toegenomen,  met meer demonstraties en grotere acties in april, mei en juni. Onrust03

Welke maatschappelijke onrust verder nog plaats vond en waarom dat met het kabinetsbeleid te maken heeft, kun je lezen in het artikel van juni jl.

Waar tot nu toe vooral per belang en veelal lokaal werd geprotesteerd, is de manifestatie van vandaag de eerste grote actie waar meerdere grote organisaties bij betrokken zijn. Van patiëntenorganisaties tot vakbonden. Van de Raad van Kerken tot Humanitas.  En nu richt het protest zich ook tegen meerdere bezuinigingen.  Een eerste stap naar grotere eensgezindheid?
Nu Rutte I op Prinsjesdag meer duidelijkheid verschaft, wordt die eensgezindheid misschien nog groter. Wat daarbij kan helpen is dat iedereen beseft dat de noodzaak tot bezuinigen minder groot is dan het kabinet doet voorkomen, zoals ik eerder schreef.
En als er dan toch wat gesnoeid moet worden, is de manier waarop twijfelachtig. Niet alleen uit oogpunt van solidariteit, ook qua effectiviteit (zie ook dit artikel).

Hopelijk zal de Tweede Kamer in de komende begrotingsdebatten het kabinet doorzagen over de noodzaak en het nut van de kaasschaafmethode.  Iedereen moet er wat van voelen? Leg dat nu eens heel precies uit,  meneer Rutte.

Het onderste lek moet boven

Hofvijver“Laten we weer snel naar de inhoud gaan en zorgen dat iedereen zich goed kan voorbereiden op de algemene politieke beschouwingen van woensdag”, sprak Kamervoorzitter Verbeet (De Volkskrant). Ze bedoelt: laten we het nou niet teveel over het lekken van de Miljoenennota hebben.
Probeert ze een partijgenoot uit de wind te houden? Vorig jaar bekende PvdA’er Paul van der Tang het Prinsjesdaglek te zijn. De PvdA-fractie strafte hem, door hem een maand het zwijgen op te leggen. Hij moest in de Kamer zijn mond houden, terwijl hij toch de financiënspecialist was.

De uitspraak van Verbeet doet het ergste vermoeden. De grootste oppositiepartij zal er stevig tegenaan moeten in de komend begrotingsdebatten, Ze hebben dus de volledig fractie hard nodig. Als het lek weer binnen de PvdA-fractie zit, is dat nu een nog grotere blamage dan vorig jaar.

Het zal ook over het lek moeten gaan. Een overheid die zijn ICT niet waterdicht heeft en allerlei stukken laat rondslingeren, zodat Frits Wester ze voor het oprapen heeft, komt natuurlijk niet zo betrouwbaar over. Dat kan Rutte er echt niet bij hebben, nu blijkt dat hij de burger echt te grazen gaat nemen.
Het is dus belangrijk te weten waar het lek zit, al was het maar om het kabinet te vrijwaren. Want het lekken is zo’n gewoonte geworden, dat ook het kabinet verdacht kan worden. Frits Wester is ingehuurd als commercieel persbureau. Het kabinet heeft er enig belang bij dat er al wat reuring is, voor de echte debatten loos gaan. Het kabinet kan zich wat beter voorbereiden op kritieken als ze al reacties krijgt van publiek, pers en politici.

Er is dus een reden aan te nemen, dat het kabinet zelf lekt. Dat vindt Harry van Bommel (SP) ook. “Dit is met opzet gebeurd. Het is bewuste, handige strategie (…). Als het niet bewust is gedaan, eet ik mijn hoed op”, zegt hij in het NRC. Ook hij vreest dat het debat meer over het lekken zal gaan.
Het debat zal er ook over moeten gaan. Een kabinet dat plannen maakt (de stukken pas morgen publiek maken) en dat niet kan waar maken, is geen knip voor de neus waard. De burgers hebben er recht op te weten wat voor vlees ze nu precies in de kuip hebben. Is het kabinet te vertrouwen of niet?

Het kabinet lekt

LekEen dag eerder dan voorspeld, komt Frits Wester met de Prinsjesdagstukken. Althans, een deel ervan: de marco-economische verkenningen, de cijfers waarmee het kabinet haar beleid onderbouwt. De conclusie: het valt tegen met de economie. Dat komt goed uit, want zo blijven er redenen om te bezuinigen. Commentaar van Frits Wester: “Dit zal vragen om passende maatregelen en hard ingrijpen van het kabinet. Het totaalplaatje is niet goed”, aldus RTL Nieuws.

Die cijfers zijn ramingen, die per kwartaal worden bijgesteld. Het kabinet zet haar koers uitop basis van ramingen van het CPB (Centraal Plan Bureau). De Nederlandse Bank (DNB) en statistiekenboer CBS, doen ook periodiek een duit in het zakje. De cijfers van de drie orakels verschillen in tiendes van procenten.
Het slechte nieuws wijkt ook slechts tiendes van procenten af van een eerdere raming (juni). Het CPB dacht dat er een economische groei van 1,75% zou zijn. Nu denkt het kabinet dat er slechts 1% groei zal zijn. De DNB hield het in juni op 1,7% groei (pdf). Het CPB en de DNB voorspellen een dalende trend, hetgeen het CBS al bevestigde door te melden dat het tweede kwartaal van dit jaar tegenviel: slechts, 15% groei (1e kwartaal:2,8%).

Alle reden dus voor Frits Wester om een beleidsalarm af te geven. Het zal code rood worden voor het kabinet. De PVV reageert snel en ziet geen aanleiding tot extra bezuinigingen. De NOS die, net als vorig jaar, ook wat druppels uit het lek ving, levert zelf geen commentaar, maar peilt de politici.
Pechtold (D66) neemt de cijfers serieus en maant Rutte structurele hervormingen door te voeren. Cohen (PvdA) vindt het allemaal maar zorgelijk en pleit voor een eerlijke koopkrachtverdeling. Sap (GroenLinks) vreest wel extra bezuinigingen en denkt dat het kabinet daar geen ruimte meer voor heeft.
CDA en VVD willen pas reageren als het kabinet aanstaande vrijdag het complete Prinsjesdagoeuvre vrijgeeft. Ik waag ook deze keer een gokje: nog voor vrijdag zullen we ook van het CDA en de VVD reacties horen.

Nog een voorspelling: het slechte nieuws komt naar buiten om het kabinet op Prinsjesdag een mooi gezicht te geven. Iedereen denkt dat het kabinet er een verschrikkelijke schep bovenop gaat doen. Rutte heeft, zoals beloofd, uit laten rekenen wat de stapeleffecten zijn voor de minst draagkrachtigen en stelt vast dat deze groep genoeg bijdraagt. Deze keer komt hij met een wat reëler en nauwkeuriger voorbeeld van een bijstandmoeder. Het kabinet meldt heldfhaftig dat het bij de 18 miljard bezuinigingen zal blijven. Iedereen haalt opgelucht adem. Het kabinet mag de rit uitzitten.

Voor het folkloristisch plezier willen we natuurlijk weten wie er heeft gelekt. Vorig jaar was dat PvdA’er Paul Tang. Maar dat was onder de oude embargoregeling. Kamerleden kregen de stukken, maar mochten er nog niets over naar buiten brengen. Dit jaar zouden pers en politici de stukken pas aanstaande vrijdag krijgen. Het lijkt logisch dat het lek dan binnen het kabinet zit. Een lek van waarde. Want ja, de cijfers tellen teleur, maar zijn niet dramatisch veel slechter. Slecht genoeg om niet toe te geven aan de wens wat minder drastisch te bezuinigen. Mooi genoeg om de barmhartige uit te hangen en niet nog meer te bezuinigen.

De Prinsjesdagstukken

LekkenDe Kamerleden mogen wel reageren op de Prinsjesdagstukken. Ze mogen niet in discussie met elkaar. Daar moeten ze mee wachten tot de begrotingsdebatten loos gaan. Dat is de uitkomst van en overleg tussen de Kamervoorzitter en de fractieleiders.

Het kabinet had besloten dat de pers de Prinsjesdagstukken meteen na ontvangst openbaar mocht maken. De Kamerleden moesten dan terughoudend zijn met hun reacties. Dat vonden de parlementariërs onzin. Iedereen mocht er over schrijven en praten en zij niet? Of mochten ze er wel over praten, maar geen mening erover geven?
Gerdi Verbeet en de fractieleiders zijn er vandaag uitgekomen: de Kamerleden mogen er volop tegenaan. De onderlinge discussie moet echter een paar dagen wachten. We mogen dus een eigenaardig debat verwachten. Kamerleden die elkaar in de haren vliegen over uitlatingen die ze in de pers hebben gedaan.

Het besluit van het kabinet om de pers de vrijheid te geven meteen uit de stukken te publiceren, is bedoeld om de jaarlijkse folklore rond het Prinsjesdagembargo op te heffen. Ondanks dat embargo publiceerde de pers toch hele passages. Soms zelfs nog voor de stukken waren overhandigd. Elk jaar rees de vraag: wie heeft er gelekt?
Het was natuurlijk Frits Wester, voormalig persvoorlichter van het CDA. Het spectaculaire was er wel af, toen hij vorig jaar voor de zevende keer op een rij, trots gnuivend meldde dat hij de stukken weer had. Het zat natuurlijk anders in elkaar. RTL Nieuws was het persbureau dat door Balkenende was ingehuurd, zodat het kabinet zich kon voorbereiden op de reacties uit de samenleving op de Prinsjesdagboodschap.

De pers krijgt vrijdag 16 september het materiaal. De vraag is nu: hoe lang van te voren zal Frits Wester ermee op de proppen komen? Ik gok dat uiterlijk dinsdag 13 september de stukken op straat liggen.
Om RTL Nieuws een paar slagen voor te zijn, lekt het kabinet Rutte ondertussen het een na het nader nieuwtje uit de plannen voor het komende jaar. Iedereen vreest een dramatische begroting, waarmee Rutte I flink zal doorpakken om de staatsboekhouding op orde te krijgen. Rutte en Verhagen lieten al doorschemeren dat er misschien nog meer bezuinigd moet worden, dan de geplande 18 miljard euro.

Het kabinet weet ook wel dat het slecht nieuws een paar pittige commentaren zal opleveren. Maar het debat zal gewonnen moeten worden en daarom lekt het kabinet een paar positieve berichten. Extra geld voor het technisch onderwijs en 12.000 extra banen in de zorg. Mogen we nog meer van dat soort extra’s verwachten in de aanloop naar Prinsjesdag?
Het is wel een fraaie rolverdeling. Het kabinet lekt het positieve nieuws en Frits Wester mag de ellende naar buiten brengen.

Aarbeien of komkommers?

NieuwsVorige week vroeg ik de lezers hun komkommernieuws hier te melden. Dat was iets te vroeg. Dit weekend barsten de vakanties pas echt los en de echte komkommernieuwtjes gaan dus de komende weken hun hoogtijdagen beleven. De afgelopen week staken de eersten al de kop op.

Neem de splashteller. De Wageningse Universteit gaat het aantal doden in het verkeer tellen. Normaal gesproken een klusje voor het CBS, dat in april nog juichte dat het aantal doden weer was afgenomen. In 2010 telde de statistiekenboer 640 doden in het verkeer, tegen 720 in 2009. Opvallende kanttekening: onder voetgangers was het aantal slachtoffers gestegen.
Je bent automobilist en twijfelt aan dat nieuws? Doe dan zelfs eens onderzoek. Kijk na een ritje eens op je kentekenplaat. Treft je daar de resten van een voetganger aan, dan mag je er vanuit gaan dat het CBS gelijk heeft. De kans is groter dat je er geplette insecten op aantreft en de Wageningse Universiteit wil dan graag weten hoeveel je er hebt geteld. Geef het door en help de Wageningers de insectenstand in kaart te brengen. Men vermoedt dat er jaarlijks zo’n 1600 miljard insecten omkomen in het verkeer. De medewerking van de automobilisten wordt gevraagd om de cijfers betrouwbaar te maken.

Kenmerkend voor komkommernieuws is dat er vaak dieren in voorkomen. Met het nieuws over de insectenteller is de kop er dus af en speuren we verder. Zullen insecten deze zomer de vermeende poema’s, weggevlogen pelikanen of vallende geiten uit het nieuws drukken?

Dat zou zomaar kunnen, omdat de komkommer al voor de vakantie brekend nieuws was, vanwege de EHEC-bacterie. Komkommers hebben overigens altijd wel last van vervelend klein spul. Gelukkig is er een insect met goed nieuws voor de telers. Eentje die ander ongedierte op komkommers opvreet. Een bedrijf in bestrijdingsmiddelen heeft een nieuw soort roofmijt gekweekt en de eerste resultaten zijn zo indrukwekkend dat men verwacht eind dit jaar het insect commercieel te kunnen exploiteren. Deze superroofmijt is vooral succesvol bij komkommer en rozen. Nu de rozen nog eetbaar maken en we hebben een voedselprobleem minder.
Overigens is de grootste ellende met de EHEC-bacterie voor de telers wel voorbij, maar ze zijn er nog niet helemaal bovenop. Reden  om ze een hart onder de riem te steken. Stuur ze eens een opbeurend mailtje. “Dit mag van alles zijn, een persoonlijk bericht, gedichtje of iets anders creatiefs. Alle mails zullen gebundeld worden in een boek en overhandigd worden aan de getroffen telers”, lezen we in een van de komkommerberichten.

Positief nieuws over het Europees Parlement: er wordt minder gezopen. Dat danken we dan aan de Polen. Het Europees Parlement zal een halfjaar onder voorzitterschap van Polen staan. Bij het oppakken van de voorzittershamer is het traditie dat er streekproducten worden uitgedeeld en blijkbaar bestond dat tot nu toe vooral uit alcoholische versnaperingen. De Polen willen die traditie doorbreken en denken erover zomerkoninkjes aan te bieden of zure komkommers.
Ik adviseer de Polen een compromis aan te bieden: aardbeien op likeur Zo kom je de drankzuchtige Europarlementariërs tegemoet. Van komkommers heeft Europa wel genoeg, zeker nu ze zo zuur zijn gebleken.

Wat ons op het laatste komkommer en kwelnieuws van deze week brengt: Frits Wester van RTL Nieuws zit zonder werk. Het kabinet wil de embargoregeling voor de Prinsjesdagstukken opheffen. Elk jaar lekte de stukken uit en al jaren had RTL de primeur. Dat moet het werk zijn geweest van Frits Wester, die ooit persvoorlichter van het CDA was.  Die klus komt dus te vervallen en hij zal naar ander nieuws moeten omkijken.

Heb jij een fraaie komkommer in het nieuws gezien? Gooit het in de reacties. Eind augustus stellen we dan een bloemkomkommerlezing samen van de fraaiste komkommer.

Troonredes

Troonredes Het is gedaan. De Ridderzaal ligt er weer opgeruimd bij. Even leek het erop dat een waxinelichtje de inhoudelijkheid van Prinsjesdag zou overschaduwen. Maar de orde van de dag trad sneller in dan hare majesteit thuis kon komen. De analyses van de troonrede en aanhangende stukken, buitelen over elkaar heen.

En dan twittert Jos Heymans (RTL Nieuws, het commerciële persburo van het kabinet) dat-ie daar zijn handen aan vol heeft. Om precies te zijn: aan de echte troonbrede.
Jos twittert: Al die alternatieve troonredes… aan de echte heb ik al mijn handen vol.

Al die alternatieve troonredes? Ik heb er niet zoveel gevonden. Het kan zijn dat de journalist de troonrede
op dit weblog hier heeft gelezen en later nog een op het open podium van GeenCommentaar. Maar om nou twee keer dezelfde troonrede tot “al die alternatieve troonredes” te bomarderen?
Terzijde: leuke vondst dat open podium van GeenCommentaar. Maakt u er eens gebruik van.

Na wat research kom ik niet verder dan nog twee andersoortige troonredes. Op
Chimsky.nl wordt Hare majesteit de woorden van Max J. Molovich in de mond gelegd. Heer Max is tevens redacteur bij het vaak absurd-satirische weblog Panzerfaust en tevens een van de winnaars van de Blogparel van het jaar 2009.
Heer Max is het blijkbaar eens met journalist Heymans, want hij laat de koningin verzuchten: God beware ons. Nog nooit zijn er zoveel troonredes geschreven als dit jaar. Het stikt van de stukjesschrijvers van zeer divers allooi die het nodig hebben geacht ons hun woorden te geven. En waarom?

Ja, waarom? In een door Sargasso getipte troonrede, geschreven door de cabaretier Micha Wertheim, geeft de koningin eigenlijk het antwoord al: Laten we wel wezen, wij zitten hier elkaars tijd te verdoen. Temeer daar deze troonrede ongetwijfeld zal zijn uitgelekt nog voor zij is uitgesproken.

De jaarlijkse alternatieve troonrede van
NRC-columnist Bas Heijne kan ik u nog niet laten zien. Vanavond openbaart hij die troonrede op een debatavond in Nijmegen. Moet u morgen zelf maar opzoeken.

Of u ze nou grappig vind of niet, in de
enige echte troonrede heeft de officiële spreekster zelf een grapje geïntroduceerd. De beginletters van de eerste vijftien zinnen, vormen de naam van de troonprecedent. Mogen we nu aannemen dat deze verborgen code de troonopvolging aankondigt?

Kabinet stoot taak af naar commercieel persburo

Kabinet stoot taak af naar commercieel persburo En jawel hoor. Nieuws dat allang geen nieuws meer is. RTL4 heeft de prinsjesdagstukken. Voor de zevende keer op een rij.

Vanaf 2007 volgden we dat een beetje op dit blog. Toen had RTL Nieuws
voor de 4e keer beslag weten te ;leggen op dat o zo gevoelige materiaal. Maar ook al sputterde Balkenende wat over onbehoorlijke journalistiek, hij wist het lek niet te dichten. Ook in 2008 en vorig jaar hield Frits Wester met guitige oogjes zijn eigen troonrede, zwaaiend met papieren. Kijk eens wat ons nu weer is gelukt! In 2009 was het geen nieuws meer.

Nu
ook dit jaar de koningin het gras voor de voeten is gemaaid, kun je eigenlijk maar twee dingen constateren.
Of het kabinet zal het allemaal worst wezen en doet geen enkele moeite meer stukken geheim te houden, laat staan het lek op te sporen. Of er is helemaal geen lek. RTL is gewoon de commerciële tak van de Rijksvoorlichtingsdienst.
Het is niet ongebruikelijk dat de overheid externen inhuurt, omdat ze zelf moet bezuinigen op taken en personeel. Maar maak dat dan openbaar. En leg uit waarom niet de NOS, maar RTL de taak heeft gekregen het volk op te warmen voor de prinsjesdagboodschap.

Dat het kabinet daar niet zo transparant mee is, valt alleen te begrijpen als het doel van het ‘lekken’ bekend is. Als het een lek is, genereer je vanzelf wat meer publicitaire aandacht. Natuurlijk zal jan en alleman er zijn zegje over doen en het kabinet kan zich dus beter voorbereiden op de kritische noten die in algemene beschouwingen worden gekraakt.

Maar dit jaar komen er helemaal
geen algemene beschouwingen! Balkenende maakt zich zelf een heel eind uit de voeten. Ik vraag me nu ineens af of er dan wel een troonrede komt. Dat heeft toch helemaal geen zin meer? Blaas de repetities maar af, laat hare majesteit thuis en de eerste bezuiniging is een feit.
Het is onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer akkoord gaat met het laten vallen van de algemene beschouwingen. De Kamer heeft inmiddels een reputatie opgebouwd om bij het minste geringste bewindslieden op te trommelen en spoeddebatten aan te gaan. Nu er een leuke meevaller is en er toch aardig wat bezuinigingen zijn aangekondigd, gaat men het debat uit de weg?
Het parlement zal toch niet aan dezelfde desillusie ten prooi zijn gevallen als een deel van het electoraat?

Nou, zult u zeggen, het debat wordt alleen maar uitgesteld tot er een regeringsverklaring ligt van een nieuw kabinet? Welk kabinet? Wanneer dan? Of gaan we nog meemaken dat enkele dagen na Prinsjesdag Frits Wester alweer het lek heeft geconsulteerd en maakt hij bekend dat de formatie is geslaagd?

Hoed af….

Hoed af Lieve Majesteit,

Hoed af voor uw voorbeeldige declamatie. Met de vaste toon, de geprononceerde dictie, de uitgelezen timing en de heldere verstaanbaarheid was Uw troonrede, ondanks één enkele hapering, een magnifieke voordracht. Waar hoor je zulk Nederlands nog?
Ik durf zelfs te stellen dat deze uitvoering, die van het voorgaande jaar diep in de schaduw stelt. Vooral omdat U, zonder zich te haasten, het beduidend korter wist te houden.

En, hoewel het nauwelijks waarneembaar was: wat zat uw haar weer fantastisch. Ik heb U al eerder gevraagd welke coiffeur Uw kapsel doet. Wellicht heeft U dit jaar tijd daar alsnog een antwoord op te geven? Ook een burger heeft er immers recht op vakkundig getrimd te worden?

Maar dat terzijde. Ik buig met diep respect. U heeft al het nodige meegemaakt en ondanks de stijgende leeftijd, weet U met vaste stem op excellente wijze de dode letters tot leven te wekken. Een vertolking waar Frits Westers nog een voorbeeld aan kan nemen.

De prestatie is des te bijzonder, omdat het stuk zelf aan alle kanten rammelt. Het is dat U het zo ferm stelde, maar anders was ik, na miljarden uitgeven hier en miljarden bezuinigen daar, de rode draad al kwijt geweest lang voor U ons wijsheid toewenste en beloofde voor God's zegen te bidden.
Gelukkig hield U iedereen net op tijd bij de les met de niet mis te verstane aanmaning: “Indien dit niet gebeurt, zal de regering haar eigen verantwoordelijkheid nemen“.

Oei, oei, oei! Wij zijn gewaarschuwd! U sprak weliswaar van de loonontwikkeling, maar uit de context hadden wij al begrepen dat er van enige ontwikkeling voorlopig geen sprake meer is. Mochten wij, hebzuchtige graaiers, de boodschap niet ter harte nemen dan zal de regering dus haar eigen verantwoordelijkheid uitoefenen.

Het verbaast mij dat in deze uitvoering, die zinsnede niet na elke paragraaf tot het welluidende refrein is verheven. Ik verwachtte het ook na het “De regering heeft gebreken in de financiële sector binnen en buiten Nederland benoemd en vertaald naar voorstellen voor striktere normering en beter toezicht. Bindende afspraken worden gemaakt over begrenzing van te hoge beloningen en bonussen“.
Ook hier had het ferme “Indien dit niet gebeurt, zal de regering haar eigen verantwoordelijkheid nemen” goed gepast.

Nu ben ik niet zo belezen en zeker geen goed verstaander, maar begrijp ik het goed dat deze troonrede samengevat kan worden met: Het komend jaar doen wij nog niets, maar daarna gaan we “een uitzonderlijke, maar geenszins onmogelijke” ambitie waarmaken?
Mocht dat juist geïnterpreteerd zijn, dan kan ik vanavond weer met een kalm gemoed de nachtrust genieten. In de kern van de zaak is die boodschap immers niet wezenlijk anders, dan de regering verkondigt sinds haar eerste regeringsverklaring.

Majesteit, hulde voor Uw sublieme declamatie. Mag ik ook U, na deze enerverende prestatie, een goede nachtrust toewensen?

Het kabinet lekt zelf (2)

Het kabinet lekt zelf (Onderstaand stuk is inmiddels achterhaald. Of toch niet? Zie de update onderaan).

De voorzitter van de 2e Kamer, mevrouw Verbeet, gaat uitzoeken wie de emabargo-code van de Prinsjesdag papieren heeft gelekt. Het ligt voor de hand de dader onder de Kamerleden te zoeken. De fracties hebben namelijk de stukken al ontvangen, dus die zijn verdacht.

Zelf verwachtte ik dat ook dit jaar Frits Wester van RTL Nieuws de primeur zou hebben. Hij moest de eer echter aan de NOS laten. De NOS verzuimde uitvoerig uit de stukken te citeren, hetgeen RTL de volgende dag wel deed, waardoor alle aandacht opnieuw naar Frits Wester uitgaat.

De NOS heeft trouwens aardig wat ex-RTL medewerkers in dienst. Marcel Gelauff (hoofdredactie), Sacha de Boer (presentatrice en getrouwd met Rik Nieman van RTL Nieuws) en Annechien Steenhuizen (van NOS op 3), komen allen uit de RTL-stal.

Zou Frits Wester nu onder een hoedje met de NOS hebben gespeeld? Zo van: jongens, halen jullie het spul nu op, anders ben ik weer de pineut. Jullie vissen het boven water en laat de publicaties verder maar aan mij over. Voer voor complotdenkers dus.
De eeuwige vraag blijft wel: hoe komt een journalist aan de stukken?

Nu is van de heer Wester bekend dat hij ooit persvoorlichter van het CDA was. Dan rijst natuurlijk het vermoeden dat het lek bij het CDA gezocht moet worden.
Deze keer denkt het roemruchte stijlloze diepgravertje, dat de
PvdA heeft gelekt. De bewijsvoering: gephotoshopte documenten, waar het watermerk van de PvdA op te zien zou zijn. Wat goed zou kunnen, want de PvdA liet eerder al blijken de Miljoenennota van binnen te kennen. Door op 3 september een voorstel te lanceren voor invoering van een toptarief op de hoogste inkomens, nam het een voorschotje op de bezuinigingsplannen. Misschien was dat een poging de te verwachten kritiek op de komende snij-operaties wat wind uit de zeilen te nemen.

Nu kwamen er niet alleen uit de PvdA-hoek berichten over de financiering van de welvaartsstaat. Sterker nog: het kabinet zelf liet af en toe al wat naar buiten druppelen. Ik adviseer de kamervoorzitter dan ook het onderzoek niet te beperken tot de parlementariërs. Want: het kabinet lekt zelf. Ook voorgaande jaren kan het lek heel goed uit het kabinet komen. Gewoon een methode om alvast de stemming te peilen, zodat adequaat gereageerd kan worden als op Prinsjesdag de kritiek losbarst.
Hamvraag bij deze complottheorie: wie regisseert het lek? Balkenende? Eén van zijn coalitiegenoten? Of het RTL-netwerk, onder leiding van Frits Wester?

Update 19.55 u.:

Het lek is boven water. De NOS blijft er op hameren dat de belangrijkste cijfers uit de Miljoenennota het eerst bij het NOS Journaal bekend gemaakt werden. PvdA'er Paul Tang mag dan naar RTL hebben gelekt, wie is dan de bron van het NOS?