Tag archieven: rapportage

Flutrapport banken.

BankencodeGisteren nam schatkistminister De Jager een rapport in ontvangst van de Commissie Code Banken. De commissie geeft de banken een dikke voldoende voor “het actief aan de slag gaan” met de gedragscode voor banken en voor de “behoorlijke stappen” die de banken hebben gezet. De Commissie roept de banken op “om op de ingeslagen weg voort te gaan”.

Deze eerste integrale rapportage (pdf) over de naleving van de Code Banken telt 14 pagina’s, waarvan welgeteld 5 concreet over de bevindingen van de commissie gaan. Een rapportage over 7 grote banken, 20 kleinere en 19 Nederlandse dochterondernemingen van buitenlandse banken. We mogen de Commissie wel een pluim geven, dat ze in 5 pagina’s transparantie biedt over het goede gedrag van de banken.

Niemand keest graag ellenlange stukken, zeker als er uiteindelijk weinig in staat. Dat is bij deze rapportage gelukkig anders. Kort van stof en toch staat er bar weinig in. Dat komt natuurlijk omdat de commissie van mening is dat “de code niet als een afvinkexercitie moet worden gezien”.
Waar andere rapportages vaak hele opsommingen van bevindingen melden, zijn er in deze rapportages geen overzichten te zien. De conclusies op diverse onderdelen blijven steken in algemeenheden.

Zonder bewijsmateriaal moet de lezer dus aannemen dat de banken inderdaad op de goede weg zijn. Het is dus voer voor kenners, die tijd en kunde hebben om de jaarverslagen van banken door te spitten. Duidelijk geen rapportage die bedoeld is voor het grote publiek. Dat is jammer, want dat publiek ondervindt de gevolgen van een aantal bancaire flaters en wil graag weten wat de banken er aandoen om verdere ellende te voorkomen.

Onder de felste critici zijn voorstanders van scherpere wetgeving in plaats van herenakkoorden en gedragscodes. Juist omdat de banken niet zo voortvarend zijn in gedragsverandering, bereidt het kabinet nu toch de zogenaamde ‘bankenbelasting’ voor. Bestuurders van banken die bonussen toucheren van meer dan 1x hun jaarsalaris, kunnen op 5 procent extra belasting rekenen. Uiteraard is de Nederlandse Vereniging van Banken tegen.

Hoe het kabinet denkt zo 300 miljoen euro per jaar te ontvangen is me een raadsel. Als dat klopt betekent het dat het kabinet verwacht dat de banken hun code zeker niet na zullen leven op het onderdeel ‘beloningen’ en dat de bonussen ver boven 2x de jaarsalarissen van CEO’s en leden van de raden van bestuur zullen liggen.
Wie de huidige basissalarissen ziet die zes banken verstrekken aan hun Raden van Bestuur en 5 procent rekent over 2x dat salaris, komt echt niet verder dan iets meer dan 1,6 miljoen euro voor de schatkist.

Terzijde: van de zes banken die ik bedoel ( de zeven grote banken die de commissie noemt, minus deNICB bank) is er slechts één (Van Lanschot) die een bestuurslid minder dan de Balkenendenorm uitkeert. De rest zit er dik boven.

Maar laten we positief blijven. De voldoende voor goed gedrag zal er vast toe leiden dat de banken de code volgend jaar volledig naleven. Denkt u ook niet?

Op de drempel van de tijd (3)

Op de drempel van de tijd (3)

Oudjaar: “Godallemachtig, wat gaat de tijd snel!”
Nieuwjaar: “Wat is er, ouwe? Problemen?”

Oudjaar: “Nou nee, maar ik ben nog maar net begonnen of daar sta jij ineens voor mijn neus!”
Nieuwjaar: “Ja zeg, dat was wel zo afgesproken. Ben je er nog niet klaar voor?”

Oudjaar: “Ach, het moet maar zo. Gedane zaken nemen geen keer en aan alles komt een eind”.
Nieuwjaar: “Zoho, filosofisch geworden op je ouwe dag?”

Oudjaar: “Nee jongen, maar het is zoals het is, hè?”
Nieuwjaar: “Gatfer, heb je nog meer van die wijsheden of ga je me nou eindelijk eens vertellen wat ik nog moet meenemen naar de volgende shift?”

Oudjaar: “Hm, ik zou zeggen, helemaal niets”.
Nieuwjaar: “Niets?! Ben je gek geworden? Wat is dit voor overdracht?”

Oudjaar: “Joh, maak je niet druk. Het staat allemaal keurig in dit boek. Da's verplicht tegenwoordig. Alles keurig geregistreerd.”
Nieuwjaar: “Mooi. En wil je dan nu even de belangrijkste zaken vertellen?”

Oudjaar: “Ik zou het niet weten”.
Nieuwjaar: “Hij zou het niet weten! Dat heb ik weer. Ik was er op voorbereid dat de vergrijzing met het nodige geheugenverlies gepaard gaat, maar jij bent echt te erg, zeg!”

Oudjaar: “Kalm aan, jochie. Jouw vergrijzing komt sneller dan je kan denken en wie weet hoe jij er dan aan toe bent”.
Nieuwjaar: “Mwah, misschien kan je dan vertellen hoe ik kan voorkomen er zo aan toe te zijn als jij nu bent?”

Oudjaar: “Nee, ieder doet het toch op zijn eigen manier, dus dat zoek je zelf maar uit”.
Nieuwjaar: “Ook geen idee zeker wat ik kan verwachten?”

Oudjaar: “Jawel. Jij bent het begin en het eind, da's zeker. Verder niks. Van de meeste voorspellingen komt niks terecht, dus je moet er zelf het beste van maken”.
Nieuwjaar: “Ik weet niet of ik daar nu wel zin in heb, nu ik jou zo zie”.

Oudjaar: “Zin of niet, jij bent het nieuwe jaar en omdat we erfelijk belast zijn met veelbelovendheid is het je plicht je stinkende best te doen”.
Nieuwjaar: “Pfff, ik wordt nou al moe….”

Oudjaar: “Tjongejonge, hoe nieuwer de generatie, hoe slapper de knieën”.
Nieuwjaar: “Zeg ouwe, nu ik zo eens door die rapportage van je blader, zie ik toch al gauw een paar zaken waar ik wat mee zal moeten doen”.

Oudjaar: “Oh?” Wat dan en wat denk jij er in hemelsnaam mee te kunnen doen?”
Nieuwjaar: “Nou, hier dat stukje over de economie. Je hebt er wel een zooitje van gemaakt zeg. Maar de mensen hebben, lees ik hier, alle vertrouwen dat het goed komt”.

Oudjaar: “Nou dan! Wat zou jij er dan nog aan doen?”
Nieuwjaar: “Het lijkt me wel geinig de economie maar eens een jaartje af te schaffen”.

Oudjaar: “Ha, ha, ha, ha, dat kan helemaal niet!”
Nieuwjaar: “Tuurlijk wel”.

Oudjaar: “Nee, jongen. Je hebt wel wat te zeggen over de tijd maar niet over de economie”.
Nieuwjaar: “Hoezo?”

Oudjaar: “Omdat wij niet over de mensen zelf gaan”.
Nieuwjaar: “Pardon?”

Oudjaar: “Kijk, economie is een mooi woord voor de hebzucht van de mensen. Door economische wetten op te stellen denken bedrijven en overheden enige controle daarover te hebben”.
Nieuwjaar: “En dat is niet zo?”

Oudjaar: “Nee, natuurlijk niet. Bedrijven en overheden zijn ook mensen, met dezelfde hebzucht! En omdat wij dus niet over de mensen gaan, kunnen we er ook niks aan doen”.
Nieuwjaar: “Ja zeg, zo is er niks aan. Alles heeft toch met mensen te maken?”

Oudjaar: “Voor een jong broekkie leer je akelig snel”.
Nieuwjaar: “Ik had wel meer verwacht van mijn missie”.

Oudjaar: “Ha, ha, ha, ha, ik voel me al een stuk beter! Wat een lollig ventje ben jij, zeg!”
Nieuwjaar: “Maar wat kom ik dan wel doen hier?”

Oudjaar: “Je bent slecht voorgelicht, hè? Jij gaat gewoon over tot de orde van de dag, niets meer, niets minder”.
Nieuwjaar: “En daar wordt je dan zo vreselijk moe van?”

Oudjaar: “Let maar eens op! Ik zou zeggen: het beste ermee en hou je rapportage op orde. Da's verplicht en zo kom je de dagen wel door, want dat kost ongelooflijk veel tijd”.
Nieuwjaar: “Okee, ga nou maar en geniet van je pensioen, ouwe”.

Oudjaar: “Jongen, wat laat je me weer lachen……, geniet van je pensioen, ha, ha, ha, ha….”

Zie ook de drempels van 31 december 2007 en die van 2006.
Allemaal een veelbelovend jaar gewenst!