Tag archieven: Verdonk

Eieren in de polder

Eieren in de polder Het is lente. De eerste eitjes zijn gevallen. En hoewel Pasen al weer lang voorbij is, blijven de eitjes zich opdringen.

Werd eerst
minister De Jager met het verschijnsel geconfronteerd, nu kreeg ook Rita Verdonk ermee te maken. Natuurlijk gooit zij het nieuws twitterend de wereld in. Dat is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met eieren gooien. Jan Kees de Jager twitterde ook dat hij een ei getroffen had. Verdonk twitterde: Bekogeld met eieren.

Dat is typisch Verdonk. Of ze imiteert in de vergrotende trap, of ze imiteert mensen die groter zijn dan zijzelf.
Wat de eieren betreft: het was er één. Maar ja, Jan Kees de Jager is inmiddels minister. Daar kun je alleen overheen door je met eieren te laten bekogelen. Hou Verdonk de komende dagen in de gaten, want het zou zomaar kunnen, dat ze thuis een eitje bakt en de vlam in de pan slaat. Waarna ze twittert dat ze haar brandende huis heeft moeten ontvluchten. Alweer een imitatie van De Jager.

Onmogelijk? Het is niet de eerste keer dat Verdonk het stijlmiddel van de imitatie hanteert. In 2008 kon u
hier lezen dat Verdonk op haar website poseert in dezelfde entourage als ooit Beatrix is gefotografeerd. Achter het roer, de driekleur wapperend achter haar rug.
Toen ze haar trotse beweging aan het volk presenteerde, deed ze dat in een rood jasje, steunend op krukken. Een pose die ze gejat heeft van prinses Maxima.

En dit jaar kon ze het weer niet laten. In de apotheose naar de val van het kabinet, stak ze Balkenende naar de kroon.
In 2006 had Balkenende in een verkiezingsdebat Wouter Bos de oren gewassen met: U draait en u bent oneerlijk. Een behoorlijke aantijging, maar geen excuses. Het zijn de feiten, meende Balkenende destijds.
In februari blies Verdonk zich op, maakte zich groter dan Balkenende en riep Bos toe: U liegt, u bent een draaikont. SGP-voorman Van der Vlies stoorde zich aan de groffe toon. Verdonk hield haar poot stijf.

Meestal valt om imitatoren wel te lachen. Maar zelfs dat lukt niet bij Verdonk. Een
originele grap kan er bij haar niet van af. In een poging de leukste te zijn op 1 april, twitterde ze dat de eruit stapte en voor haar kinderen koos. Een grap die al eerder op diverse weblogs werd uitgehaald (zie De Speld over Mark Rutte en Goedgelovig over André Rouvoet).

Maar goed, eieren lijken nu eenmaal sterk op elkaar. Het zou alleen wel zo recht door zee zijn, als Verdonk de reclameslogan “een ei hoort erbij”, tot campagneleuze verhief.

Vermoorde onschuld

Vermoorde onschuld Op het moment van dit schrijven, wordt er nog gedebatteerd wordt over het rapport van de commissie Davids. Terwijl het is onzeker hoe het met Balkenende en zijn collega’s af zal lopen, even wat extra informatie.

Informatieverstrekking schijnt het heikele punt te zijn. Wel gelogen, niet gelogen. Informatie achter gehouden, of juist alle relevante informatie verstrekt. Een probleem waar dit kabinet vaker mee te maken heeft. De premier kan nu wel de vermoorde onschuld uithangen, maar ook onder de vorige edities Balkenende, kwam het fenomeen voor. Gelukkig hebben we de feiten nog (samengevat in
deze excelsheet).

Onder de vier Balkenende kabinetten waren er, naast deze Irak-kwestie, zeker nog zeven gevalletjes waarbij de juistheid van de informatieverstrekking werd betwijfeld of het parlement informatie werd onthouden. Alleen bij de Schipholbrand (2006) leidde dat tot ontslag van twee betrokken bewindslieden. Piet Hein Donner en Sybille Dekker dienden hun ontslag in.
In alle overige gevallen mochten de bewindslieden blijven.

Bij het niet informeren van de 1e Kamer over genomen besluiten, waarbij het procedureel verplicht was eerst de 1e Kamer in te lichten, is genoegen genomen met excuses van de heren Klink, Donner en Hirsch Ballin. Dat is drie keer voorgekomen.
Donner overleefde een motie van wantrouwen, toen bleek dat het Openbaar Ministerie informatie achter had gehouden in de zaak van de Schiedammer parkmoord. Dat leidde tot de veroordeling van een onschuldige.

Verdonk had als minister van Vreemdelingenzaken tot tweemaal toe verkeerde informatie verstrekt over Congolese en Syrische asielzoekers. Verdonk wilde ze terugsturen, maar uit de juiste informatie bleek dat het besluit levensgevaarlijk voor de betrokkenen was. Verdonk bleef in functie nadat moties van wantrouwen het niet haalden.
Bij de start van Balkenende I kon de net aangestelde minister van Defensie wel opstappen. Ben Korthals struikelde alsnog over de bouwfraude-kwestie. De parlementaire enquête was nog niet afgerond, maar de ophef over de zaak was genoeg voor Korthals om zijn ontslag aan te bieden.

Sommige bewindslieden onder een van de vier Balkenende-kabinetten hadden al een besmet verleden. Zeven politici waren actief in Kok-II, het kabinet dat zijn ontslag indiende toen het NIOD-rapport over de Sebrenica-kwestie openbaar werd.
Hirsch Ballin had wat langer geleden, onder Lubbers III al een akkefietje. De IRT-affaire leidde tot zijn ontslag in 1994. Valt het u ook op dat er onder Balkenende een paar recidivisten actief waren? (Hirsch Ballin, Donner en Verdonk).

Het is zuur voor 23 van de huidige 27 bewindslieden (ministers en staatssecretarissen), als het kabinet nu valt over een kwestie waar ze alleen boter voor op het hoofd dragen. Ze waren er niet bij toen tot steun aan de invasie in Irak werd besloten. Natuurlijk hadden ze als voltallig kabinet hun premier kunnen dwingen al meteen gehoor te geven aan de roep tot een nader onderzoek. Enige verantwoordelijkheid voor de huidige situatie hebben ze dus wel.

Bovendien menen sommigen dat een val van het huidige kabinet niet wenselijk is, omdat er een flinke kans is dat de PVV in de nieuwe regering kan komen. Mocht dat zo zijn, dan zal er wat informatieverstrekking niet veel veranderen. Behalve Balkenende is ook heer Wilders een meester in het niet beantwoorden van vragen en het verstrekken van verkeerde informatie.
De staat van dienst van Balkenende c.s. is echter zo bedenkelijk geworden, dat er eigenlijk maar één uitkomst kan zijn, op basis van het rapport Davids.

Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning

Het boegbeeld van TON wordt wel eens verweten, programmatisch gezien, geen duidelijk geprofileerd gezicht te tonen. Dat is niet helemaal eerlijk. Om de Nederlandse politiek meer smoel te geven, trekt Verdonk het land in, luistert naar de mensen, en wat ze hoort waardeert ze op tot programmapunt. Zoiets duurt even, maar dan heb je ook wat.

Op haar recent aangevulde bewegingsprogramma staat nu de capuchon. Die moest verboden worden, omdat deze, bij jongeren populaire klederdracht gezichtsherkenning onmogelijk maakt. Bewakingscamera's registreren wel eens capuchons, waaronder handen vandaan komen die de dragers beter thuis hadden kunnen houden. Om de gezichten van overlast en criminaliteit producerende jongeren te herkennen, moet er een verbod komen op het dragen van een capuchon in openbare gelegenheden, stelt Verdonk.

Het kabinet ziet daar niks in. Minister Van der Laan probeerde met humor Verdonk op andere gedachten te brengen. Verdonk wil alle gezichten zien, maar van geinponems is ze niet gediend. “Ik verwacht geen lullige grapjes”, spoot ze de minister in het gelaat. Want wat de beveiligingscamera's niet zien, had Verdonk wel gezien: “Overal Marokkanen met een capuchon!”

Daarmee dus haar eigen standpunt onderuithalend, want zij herkent die jongeren dus wel. Ze had het beter over een andere boeg kunnen gooien. Als geen ander weet ze de camera's te vinden om haar beweging herkenbaar te maken. Ze is daar soms zo druk mee, dat ze haar gezicht niet laat zien bij stemmingen in de 2e Kamer. Dat kan natuurlijk, zolang er geen verbod is op het weghouden van je gezicht, terwijl je eigenlijk het volk dient te vertegenwoordigen.

De peilingen zien er inmiddels slecht voor haar uit, ondanks al die exposure. En weet u waar dat aan ligt? Gebrekkige gezichtherkenning. Mevrouw Verdonk mag dan geen capuchons dragen, maar helemaal recht in haar ogen kun je niet kijken als ze op Prinsjesdag een semi-transparante hoed draagt. Gezichtsherkenning

Hoewel ze zich sterk maakt voor herstel van Nederlandse tradities, maakt ze zich onzichtbaar als er een oer-Nederlands buitje klettert.Schuilgaan

Bij haar optredens in de openbare ruimte bedekt ze soms het linkergezicht, dan weer eens haar rechterkant.
Links

Rechts

En tijdens haar ontmoetingen met de pers is ze voor de camera's nauwelijks herkenbaar door de vele journalisten om haar heen.
Vaag gezicht

Wie voor een betere gezichtsherkennig is, moet natuurlijk zelf wel het goede voorbeeld geven.

Richtlijn huilbaby's van de baan

Richtlijn huilbaby's van de baan Na fikse onenigheid over de aanpak van huilbaby's, is de conceptrichtlijn ingetrokken. De meningsverschillen onder de betrokken deskundigen betreft vooral de meting van de huilperiodes. In de conceptrichtlijn was het plan opgenomen met een wekker de duur van het huilen te meten. Andere deskundigen verwerpen dit idee, want al een half uur huilen kan op de langere termijn schade betekenen voor de baby.

Het intrekken van de richtlijn betekent dat deskundigen vooralsnog hun eigen aanpak van huilbaby's moeten bedenken. Eén deskundige meent dat huilbaby's vaak verkeerd worden benaderd. Bij het minste geringste geluid wordt de baby opgepakt, toegesproken, rondgedragen of gevoed. De baby raakt overprikkeld met als resultaat dat de baby nog meer gaat huilen. Het is veel belangrijker het gehuil te leren interpreteren, zegt de deskundige. Anders reageer je verkeerd en is de baby niet meer stil te krijgen.

Dat proces is herkenbaar bij landelijk bekend geworden huilbaby's. Met name een crisis in de Thorbecke-crèche te Den Haag veroorzaakte een tsunami aan huilbaby's. Bij één baby is een allergie verkeerd behandeld, bij een ander raakte de crècheleiding zo in war dat men de baby op straat zette. Een derde baby, inmiddels op eigen benen, eist nu dat het huilrecht grondwettelijk wordt vastgelegd.

In alle gevallen strookt het gedrag van deze huilbaby's met wat eerder genoemde deskundige ziet als belangrijke oorzaken van een verkeerde aanpak. De baby's zijn duidelijk overprikkeld geraakt door de wirwar van aandacht. Positieve en negatieve benaderingen wisselen elkaar af. De ene keer worden ze beloond met peilingen, een andere keer wordt gedreigd met een justitiële tik op de broek. Anderen menen het gehuil met media-aandacht te kunnen beheersen, weer anderen achten het doeltreffender de baby op te sluiten in de wc (de zogenaamde cordon sanitaire).

Het is jammer dat de deskundigen het niet eens kunnen worden over een definitieve richtlijn voor huilbaby's. Zo'n 10% van de baby's is een jankerd. Te vrezen valt dat het aantal huilbaby's toe zal nemen omdat, zo stellen sommige pedagogen, we in tijden leven waar de baby's onvoldoende structuur krijgen aangeboden.

Het valt de Thorbecke-crèche niet alleen zelf te verwijten dat men geen eensgezinde en duidelijke gestructureerde aanpak heeft weten te vinden. De subsidiërende overheid vertoont immers zelf een zwalkend beleid, waar veel aandacht (van de kiezers) belangrijker lijkt dan een doelgerichte aanpak van de problematische omgeving waarin de baby's moeten opgroeien.

De landelijke bekende huilbaby's zijn het overigens onderling ook niet eens. De een balt haar vuistjes voor de promotie van Sinterklaas, de ander stampvoet woedend om dan wel de Zwarte Pieten buiten onze grenzen te houden. Het derde grut verwijt de centrale ketel dat die zwart ziet. Die baby heeft immers jaren mogen meewerken aan de uitvoering van het beleid van een huilebalk uit een der christelijke crèches.

Zal een richtlijn, als die er nog komt, wel voldoende zijn om dit land nog droog te houden van de vloed aan tranen der huilbaby's? Of wordt het tijd voor een Deltaplan tegen de stormvloed van al dat gejank?

Luxe jacht gekaapt

David Rietveld geeft een aardige analyse van de website van Rita Verdonk. Op die website staat Rita in deze pose afgebeeld.
Verdonk

En ineens besefte ik wat er aan de hand is. Rita heeft ambities, revolutionaire ambities zelfs! Ze gaat het roer overnemen van niemand minder dan….
Beatrix

Terwijl onze marine een door Somalische piraten gekaapt luxe jacht in de gaten houdt, koerst Verdonk af op overname van de monarchie.

We hadden de tekenen natuurlijk al eerder moeten zien. Die boottocht op de Classic Lady was de prelude op haar koninklijke opkomst, waar ze liet zien wie de ware troonopvolgster gaat worden.
Dat Rita daarbij verre van orgineel is moge blijken uit haar podiumact. Ze kaapt het Wilhelmus en komt op als ware zij Maxima, waarbij Rita het rode jasje en de krukken citeert :Maxima

Krukken

Of bedoelt Verdonk hiermee nou dat er meer humor in de politiek moet komen? In dat geval zijn haar persiflages van leden van het koninklijk huis geslaagd.

Verdonk: Pilatus of Ceasar?

Pollcie versoEr waart een visionaire rond in Nederland. Iemand die haar klassieken kent en aanstuurt op een neo-grieks/romeinse democratie.
De oude grieken kenden een tijd waar het volk de mening over belangrijke kwesties mocht geven. De
agenda van die volksraadplegingen werd echter niet door het volk zelf bepaald.

De Romeinen gaven daar af en toe wel gelegenheid voor. Als het volk verzameld was in de amfitheaters om een lekker partijtje matten tussen gladiatoren bij te wonen, liet Julius Ceasar het publiek soms over het lot van de verliezer beslissen door met de duim aan te geven of hij mocht blijven leven of niet.

Pontius Pilatus liet ooit, met Pesach, het volk beslissen over wie gratie van de doodstraf mocht krijgen. Dat kostte Jezus zijn kop, de man werd gekruisigd en de gevolgen kennen we tot op vandaag de dag nog.

Rita wil dat het volk het voor het zeggen krijgt. Een continue volksraadpleging moet haar politieke agenda gaan bepalen. Wordt zij daarmee de Julius Ceasar van de moderne tijd?
Ceasar was sterk in verdeel-en-heers tacktieken. Een man die wist hoe je het volk tevreden kon houden. Af en toe een duim opsteken en het volk ging weer tevreden naar huis en Ceasar kon over tot zijn eigen orde van de dag.

Of is ze meer het Pilatus-type? Een man die eigenlijk inzag dat het rumoer rond Jezus vooral op onderbuikgevoel was gebaseerd. Hij dacht listig te zijn door het volk te laten kiezen tussen een moordenaar en een geloofsfanaticus. Hij ging er van uit dat de moordenaar door het volk verkozen zou worden tot de kruisdood. Pilatus kwam bedrogen uit.

Het lijkt er op dat Verdonk zich de toekomstige Ceasar waant. In een interview met De Pers zegt ze immers dat ze er alles aan zal doen om haar eigen overtuigingen overeind te houden.
Zo'n overtuiging is dat tot het volk een select gezelschap behoort, die zij 'de meerderheid' noemt. Wie, in haar termen, tot de minderheid behoort, moet met respekt worden benaderd, “maar meer ook niet”. Verdeel en heers dus.

Om te voorkomen dat ze op de ongelukkige Pontius Pilatus zal lijken, dekt ze zich alvast in. Haar meerderheid mag van alles roepen, maar deskundigen gaan zich over die inhoud buigen. Rita zal dat aanhoren. Hoe ze daar op zal reageren, weten we van de roemruchte tijden toen ze minister was.

Daarmee mag het duidelijk zijn dat Rita Verdonk het even nauw zal nemen met haar virtuele volksvergadering als al haar machtige voorgangers deden. Sinds mensenheugenis kronkelen machtshebbers zich in allerlei bochten om de stem des volks een plaats te geven. Alle pogingen om die stem ook te laten gelden, zijn inmiddels geschiedenis.

Hoewel? Rita heeft op fraaie wijze gedemonstreerd wel degelijk de wens van het volk te kunnen inwilligen.
Ergens in haar kringen heeft iemand kennelijk haar sterkte toegewenst voor haar openbare optreden. In de theaterwereld is het soms een gewoonte iemand sterkte te wensen met de uitdrukking '
break a leg'. En verdomd als het niet waar is…….

Scherpzinnige politici

Verdonk humorVerdonk's verbeten uitspraken wekken zelden een glimlach op. Nou zijn politici toch al niet zo sterk in gevatte onliners, maar Rita heeft er nog geen enkele geproduceerd. En dat had makkelijk gekund. De koers van Verdonk is duidelijk. In de traditie van ijzeren dames kiest ze niet de lijn-geharnaste-Jeanne-d'Arc en bevrijdt ze ons van de anglo-amerikaanse invloeden. Veeleer valt te verwachten dat ze de lijn-strijkijzeren-dame-Thatcher kiest en, zodra ze minister-president wordt, haar eigen “Falkland” begint om Koufurderrige op de knieën te dwingen en de nederlandse taal daar in ere te herstellen. Verdonk hanteert maar één onliner als haar gevraagd wordt naar haar machtswellustige beweegredenen: “Ik laat mijn 620.555 kiezers niet in de kou staan”. Het begint zelfs een vervelende mantra te worden en daar moet ze mee oppassen. Straks denken ook die kiezers dat ze niet meer te melden heeft. Waarom geen voorbeeld genomen aan Thatcher die vragen over haar machtshonger pareerde met: “Being powerfull is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren't”.
Klinkt een stuk gevatter en Thatcher is dan ook, naast Winston Churchill, één van de weinige politici die in een top-tien van scherpzinnigheden is gekozen. In
een poll op de kersverse, engelse tv-zender Dave (de naam is een eerbetoon aan de ierse komiek Dave Allen?) werden meer schrijvers dan politici genoemd, maar zo'n poll zou hier waarschijnlijk geen enkele uitspraak opleveren, van welke politicus dan ook.
Of zie ik, somber gestemd door een toekomst met Verdonk, de humor in de politiek niet meer? Ken jij een uitspraak van een nederlandse politicus die goed is voor een vette glimlach? Die zie ik hier dan graag terug.

Kemphaan en spotvogel verdwijnen.

Kemphaan en spotvogelHet klimaat verandert en de natuur verandert mee. Het CBS meldt dat er steeds minder koudeminnende dieren zullen zijn, als de huidige klimaatverandering doorzet. Geeft niet, want we zullen dan wel meer warmteminnende dieren krijgen.
Koudeminnende dieren zijn bijvoorbeeld de grutto, de velduil, de heikikker en de kemphaan en de spotvogel. Tot de warmteminnende dieren horen onder andere de zandhagedis, vroedmeesterpad en zwarte kraai.
Nu valt een vermindering van de biodiversiteit in de natuur altijd te betreuren. Niet alleen voor de natuur zelf, ook voor de weekendwandelaar die van steeds minder fraais kan genieten in bos, duin en recreatieplas.
Of in het huidige politieke klimaat de zojuist ontstane vermeerdering van de biodiversiteit een aanwinst is, moeten we afwachten. Van de kemphaan zijn we voorlopig nog niet af en de spotvogel houdt moedig vol zichzelf belachelijk te maken. Zou het politieke klimaat er op vooruitgaan als we van deze vogels zijn verlost?
Nee, dat zou ten koste gaan van de levendigheid in het polderlandschap. Niks geen relletjes meer, geen groei- en bloei van ego-partijtjes. De rituele driftdansen om soms luttele centimeters territorium zullen uit het wonderschone beeld van het nederlandse electorale moeras verdwijnen. En wie wil nou de kemphaan inruilen voor de
zwarte kraai of de spotvogel voor de vroedmeesterpad?
Ja, want het politieke klimaat kan wel wat meer warmte gebruiken. De kille kemphaan die rechtvaardigheid verwart met ijzeren rechtlijnigheid is een gevaar voor de biodiversiteit. En de spotvogel die alleen zijn eigen humor kan waarderen is een aanfluiting voor de democratische natuur.
Moeten we ons nu ongerust maken over de CBS-statistieken? Zijn de veranderingen in het politieke klimaat ondertussen zover gevorderd dat de polder binnenkort veranderd zal zijn in een dorre woestijn, waar de
zandhagedis het landschap zal domineren?
Geen idee. De enige hoop is dat de menselijke natuur flexibel en veerkrachtig genoeg is om dat te voorkomen.

Wie heeft er nu de regie?

zalmzaterdagHeel Nederland mag meekijken hoe het vandaag met de VVD zal vergaan. We kunnen dus zelf ons oordeel vormen, maar de redaktie hier heeft toch ook graag wat inside-informatie. De verbinding tussen de wandelgangen van de VVD en dit weblog zijn verbroken sinds het vertrek van heer Zalm (zie linkerkolom en klik eens op Opmerkelijke gesprekken en Zalm aan de lijn). We moeten het dus met externe bronnen doen. Zonder er erg veel van te verwachten maar eens in het kaartenbakje gedoken en er een oud 06-nummer uit gevist. Je weet maar nooit. Daar gaat-ie: 06 – 1….

Zalm: “Ja, zegt u het eens?”

pp: “Meneer Zalm! U bent nog steeds bereikbaar op dit nummer!”
Zalm: “Amice! Dat is verdraaid lang geleden!”

pp: “Alstublieft, noemt u mij uw amice niet. Dat deed u vroeger ook en daardoor ben ik een groot deel van mijn vriendenkring verloren.”
Zalm: “Zo ziet u maar, van je vrienden moet je het niet hebben”.

pp:”Ja, zo gaat dat ook onder liberale vrienden, nietwaar?”
Zalm: “Ach, elk huis heeft zo zijn kruis.”

pp: “Ik zit nu voor de televisie naar het VVD-congres te kijken. Ik heb u nog niet in beeld gezien. Bent u niet op het congres?”
Zalm: “Jazeker wel.”

pp: “Maar ik zie u helemaal niet.”
Zalm: “Hahaha, maar ik ben er wel, hoor! Helemaal van de partij!”

pp: “Oh, wacht. Ik denk dat ik het al weet. U heeft uw strategische positie achter de schermen zeker weer ingenomen?”
Zalm: “Zoho, u bent er ondertussen aardig op vooruit gegaan in uw waarnemingen. Maar zometeen ga ik nog wat zeggen op het podium hoor en dan ga ik lekker in de zaal zitten.”

pp: “Dank u. En, wat gaat het worden vandaag?”
Zalm: “Daar doe ik geen uitspraken over.”

pp: “Ach kom, toen u aan het stuurwiel stond was u ook niet te beroerd om uw mening te geven.”
Zalm: “Zeker en u zult ook nog van mij horen maar nu even niet.”

pp: “Ik begrijp dat u eigenlijk wel blij bent met het vertrek van Verdonk?”
Zalm: “Dat valt me nu weer van u tegen. U bent slecht in lezen en luisteren, hè? Ik heb gezegd slechts opgelucht te zijn dat het gerommel straks voorbij zal zijn. Ik vind haar vertrek
jammer maar onvermijdelijk.”

pp: “Nou, ik kan me herinneren dat u vaker niet zo erg gecharmeerd was van haar aktiviteiten. Ze was volgens u soms wat al te snel met maatregelen.”
Zalm: “Jawel, een daadkrachtige dame, dat was niet altijd even makkelijk.”

pp: “Een dame? Sinds wanneer is een takkewijf een dame?”
Zalm: “Ho, ho, ho! Dat heb ik teruggenomen! Dat was niet netjes van mij. Ik ben heer genoeg om dat toe te geven.”

pp: “Nou, dat was onder druk van de partijdiscipline, toch?”
Zalm: “Meneer, onze partijdiscipline schrijft vrijheid van meningsuiting voor. En daar hoort vrijheid van excuses maken ook bij.”

pp: “Omdat u Verdonk dus hebt beledigd.”
Zalm: “Het was geen belediging. Ik beledig nooit iemand dus daar hoef ik mij dan ook nooit en te nimmer voor te excuseren.”

pp: “Waar sloegen die excuses dan op?”
Zalm: “Ik had het verkeerd. Mevrouw Verdonk was niet van hout en kon dus onmogelijk een takkewijf zijn.”

pp: “Huh?'
Zalm: “Nee, ze was en is een ijzeren ijskonijn, een stalen sodemieter, met een plaat van beton voor haar hoofd.”

pp: “Heer Zalm! Dat wordt weer excuses maken!”
Zalm: “Dacht het niet. Voor de waarheid hoeft men geen excuses te maken.”

pp: “Zo gaat dat niet, meneer Zalm. Heer Wie…”
Zalm: “Wat? Wie?”

pp: “Het erelid Hans Wiegel. Hij heeft erg moeite met het vertrek van Verdonk.”
Zalm: “Oh? En? Wat doet dat ertoe?”

pp: “Blijkbaar is hij het niet eens met de tacktiek van Rutte.”
Zalm: “Die meneer gaat nergens meer over. Dat u hem nog serieus neemt!”

pp: “Dat doe ik niet! Heb ik nooit gedaan ook. Maar hij heeft toch nog wel enig gewicht binnen uw partij?”
Zalm: “(Zucht…) Ja, daar zou hij wat meer op kunnen letten. Er kunnen wel wat grammetjes af bij hem.”

pp: “Hoe moet het nu verder met de VVD? Heeft uw partij nog wel een toekomst?”
Zalm: “Maakt u zich niet ongerust. Zodra het volk aan den lijve zal ondervinden dat christelijk-sociaal-zogenaamd-democratisch beleid hen zal beroven van individuele vrijheid en dat ook nog eens duur moet betalen, zal het volk weer snakken naar de liberale verworvenheden.”

pp: “Dat wordt toch nooit wat als uw partij straks gehalveerd zal zijn als Verdonk voor zichzelf begint?”
Zalm: “Ach meneer, uw analytisch vermogen is werkelijk bedroevend. Onderzoek heeft uitgewezen dat driekwart van de mensen die een eigen zaak beginnen het niet redt. U zou dat moeten weten, want dat is in uw wereldje van zefstandige webloggers al jaren het geval. De meesten houden het nog geen drie maanden vol!”

pp: “Zo zal het ook Verdonk vergaan?”
Zalm: “Kijk, nu doet u het al weer wat beter. Vergaan, dat is het juiste woord. Ze is te vaak te ver gegaan en dat ijzeren fenomeen zal dus vergaan.”

pp: “En heeft u nog een rol in de toekomst van uw partij?”
Zalm: “Meneer, ik sta hier goed. Wacht u maar tot het stemmen begint.”

pp: “Nog steeds de grote regisseur?”
Zalm: “Dat zijn uw woorden. Maar amice, leuk dat u even heeft gebeld, ik moet nu afbreken want ik heb belangrijkere dingen te doen. Even nog wat oefenen met de stemcomputer, want die moet…..”

pp: “Ah! Dus toch? Wilt u zeggen dat…..”

tuut-tuut-tuut-tuut….. Verbinding verbroken.

De eigen wijze van de groep.

BalletDit is een dom blog. Een enkel giftige reaguurder heeft me daar al eens op gewezen. Dit is geen dom blog omdat bloggen dom is, maar omdat dit blog door slechts een persoon wordt volgeschreven. Menig groepsblog is heel wat slimmer, wat je ook van hun commentaar of stijlloze aanpak mag vinden. Het collectief is echter alleen slim als het eigenwijze individuen in zijn gelederen heeft. Dat zegt Herman van Gunsteren in een Volkskrantartikel van 12 september jl. De heer van Gunsteren is hoogleraar politieke theorieën en rechtsfilosofie aan de universiteit te Leiden. Hij reageert op een initiatief van de Veerstichting, een studentenorganisatie in Leiden, die in oktober een symposium organiseert met al thema: Kracht van de kudde.
Nou, de kracht van de kudde heeft Rita Verdonk dus net aan den lijve kunnen ondervinden. Als er iemand eigenwijs was binnen de VVD, was zij het wel. Nu wordt ze dus als het zwarte schaap uit de kudde gebonjourd. Een krasse maatregel, die we kennen van meer stalinistisch georiënteerde bewegingen, die dissidenten uit hun kaders gooiden. De VVD ontdoet het begrip vrijheid hiermee van de laatste liberale trekjes die de partij nog had. Maar de leiding, in dit geval Rutte, rekent buiten de kracht van zijn kudde. Een recent
opiniepeilinkje zegt dat een meerderheid binnen de VVD nu van de man af wil.

Maar goed, de politiek is niet het meest verheffende voorbeeld van wat Herman van Gunsteren bedoelt als hij zegt dat een eigenwijs individu de kudde sterk maakt (link naar pdf document). Politici zijn meer bezig het natuurlijke gedrag van kuddes bij te sturen. Dat leidt soms tot maatregelen die gevaarlijk zijn voor de kudde. Dat heeft van Gunsteren al eerder duidelijk gemaakt door Balkenende dictatoriale trekjes toe te dichten en met zijn boek Gevaarlijk veilig, waarin hij kritiek uitte op de anti-terreurmaatregelen. Die werken juist tegen de democratie die ze zeggen te beschermen.
Herman van Gunsteren heeft een bijna ongelofelijk vertrouwen in de kudde. Hij baseert zich daarbij op het beroemde boek
The wisdom of the crowds van James Surowiecki. Deze onderzoeksjournalist kwam er achter dat als je elk individu in een groep een bepaalde vraag stelt, de individuele antwoorden een willekeurig aantal goede en foute uitkomsten hadden. Nam je echter het gemiddelde van alle individuele antwoorden, dan bleek juist dat verrassend vaak het goede antwoord te zijn.

Wil een groep, zonder leiding van een partijvoorzitter of manager, slimmer zijn dan de doorsnee individuen, dan moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste: ieder persoon moet eigen informatie hebben, waar ook exentrieke informatie toe hoort, om de diversiteit aan menignen te garanderen. Ten tweede: de mening van mensen moet niet alleen door de meningen om hen heen worden bepaald. Als derde: er moeten gespecialiseerde mensen en kennis in de groep zijn. En tot slot: private meningen moeten op de een of andere manier in een collectieve beslissing omgezet kunnen worden.
Twee vragen. 1. Hoe groot moet een groep zijn, wil dit mechanisme werken? Hele kleine groepen hebben wellicht te weinig diversiteit aan individuen. En een groep ter grootte van een vol voetbalstadion komt niet verder dan het zingen van We are the champions. Een uitdrukking van kracht, jawel, maar is dat dan ook zo?
Vraag 2: moet de eigenwijsheid ook nog nader gedefinieerd worden?

De eerste voorwaarde gaat over dat eigenwijze individu, die echter te vaak als het zwarte schaap wordt gezien (zie de VVD en Verdonk) of in het midden van de massa de roepende in de woestijn is of de nar is die het volk vermaakt. Dus welk soort eigenwijsheid verheft de kudde?
Nou moet elk individu zich wel een beetje conformeren aan de groep. Zonder enige aanpassing ben je algauw de dorpsgek en dan krijg je bijvoorbeeld zo'n weblog als waar u nu op zit te lezen. Ik hou me maar vast aan de opwekkende woorden van professor van Gunsteren die stelt dat het eigenwijze individu onmisbaar is voor de ontwikkeling van de wijsheid en de kracht van de kudde.
(zie ook de diskussie op het
blog op de site van de Veerstichting).